‘İklim değişikliği küresel bir sorun’

TBMM Araştırma Komisyonu'nda dinlenen İklim ve Meteoroloji Grubu'ndan Genel Koordinatör Doç. Dr. Bülent Selek, iklim değişikliğine neden olan faktörler hakkında bilgi verdi. Selek, "Özellikle fosil yakıtların yoğun olarak yakılması ve bunların çıkardığı gazların atmosfere salınması gösteriliyor. Dolayısıyla, esasen iklim değişikliği küresel bir sorun. Özellikle burada azaltımla ilgili mücadelenin ana unsuru sera gazlarının atmosfere salınımının azaltılması şeklinde küresel mücadele verilmesi gerekiyor" dedi.

‘İklim değişikliği küresel bir sorun’

Küresel İklim Değişikliği’nin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Başkanlığı’nda toplandı.

Komisyon, İklim ve Meteoroloji Grubu’ndan Genel Koordinatör Doç. Dr. Bülent Selek’i dinledi. Komisyon bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının Genel Koordinatörü Selek rapor yazım sürecine ve raporun kapsamına ilişkin komisyona bilgi verdi.

Selek, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatırken, “23 Mart tarihinde Komisyon toplantılarına başladı. Şu ana kadar toplantı sayısı 23, bu 24’üncü toplantımız oluyor. Bu toplantılarda toplam 73 kurum, kuruluş ve akademisyen dinlendi, bunların 20’si çevrimiçi olarak katılım sağladı. Toplam toplantı süremiz 101 saat 24 dakika. Komisyona sunulan belge sayısı 155, önerge sayısı 4. Kurumlardan bazı bilgiler istedik, sorular sorduk, onların cevaplarını aldık, talep sayısı 33. Biz çalışmalarımızı toplam 32 uzmanla beraber yürütüyoruz” dedi. Selek, ayrıca rapor yazımına da başladıklarını aktardı.

İklim değişikliğine neden olan faktörlere dikkat çeken Selek, “Özellikle fosil yakıtların yoğun olarak yakılması ve bunların çıkardığı gazların atmosfere salınması gösteriliyor. Dolayısıyla, esasen iklim değişikliği küresel bir sorun. Özellikle burada azaltımla ilgili mücadelenin ana unsuru sera gazlarının atmosfere salınımının azaltılması şeklinde küresel mücadele verilmesi gerekiyor” dedi.

İklim değişikliği sonucunda hem kara hem deniz sıcaklıklarının arttığına dikkat çeken Selek, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Buna bağlı olarak tabii havayla bağlantılı doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artıyor ve buna bağlı olarak aşırı hava olayları, hortum, fırtına gibi çok sık görmeye başladık.

* Tabii, yağışların azalması ülkemizde en fazla etkisini gösteren hususlardan bir tanesi. Özellikle ülkemizin iç kesimleri ve güney kesimlerindeki yağışların hızlı bir şekilde azalması bizim ihtiyaçlarımızın karşılanmasına bir risk oluşturuyor.

* İçme suyu ihtiyaçlarının karşılanması ve sulama suyu ihtiyaçlarında oluşturacağı riskten dolayı gıda üretiminde de bir risk oluşturuyor, bunu mutlaka gözleme almamız lazım.

İklim değişikliğiyle mücadelenin iki yönü olduğunu kaydeden Selek, “Biri azaltım, biri de uyum. Yani sera gazlarının azaltılması, bir de uyum konusu var. Bunu da iki ayrı bölüm şeklinde yaptık, azaltım ve uyum şeklinde” dedi.

Komisyonda ayrıca; İklim ve Meteoroloji Grubu, Orman Grubu, Çevre Grubu, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Grubu ile Tarım Grubu üyeleri de sunum yaptı. DHA