Sözcü Plus Giriş

Soyer’den adil aşılama çağrısı

Dünya Pandemi Konferansı'nın kapanış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Dünyada tüm ülkeler hastalığı kontrol altına alana dek ne yazık ki tümüyle bu salgını atlatamayacağız. Bu sebeple gerekli halk sağlığı önlemleriyle birlikte büyük ölçekli, küresel, güvenli, etkili ve adil aşılamanın tüm dünya genelinde sağlanmasının ne kadar elzem olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Güncellenme: 00:13, 08/07/2021
Soyer’den adil aşılama çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı sona erdi. Pandemi alanında dünya çapında ilk olma özelliğini taşıyan konferansta, pandeminin etkileri ve olası salgınlara karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği iş birliğinde düzenlediği iki gün süren konferansın kapanış konuşmasını Tunç Soyer yaptı.

Soyer, konferansta ele alınanları şöyle özetledi:

“Covid-19 pandemisine ilişkin deneyimlerimizi paylaştığımız Dünya Pandemi Konferansında, dünya çapında yaşanan süreci her yönüyle irdeleyip, gelecekte olası salgınlara karşı hızlı ve etkili mücadele ile alınması gereken tedbirleri, küresel, ulusal ve yerel ölçekte bu pandemiden hangi dersler çıkaracağımız tartıştık. Dünya ölçeğinde birlikte çalışmaya, iş birliği yapmaya, aklın ve bilimin ışığında ortak hareket etmeye ve bilgi birikimlerini ortak kullanmaya ihtiyaç olduğu sonucuna vardık.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınarak oluşturulan ilke ve hedeflerin yer aldığı deklarasyon metninin tamamlandığını belirtti.

“SALGIN SOSYO-EKONOMİK KRİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Soyer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Pandemide, yaşlılar, engelliler, sağlık sorunu olanlar, kadınlar, çocuklar ve en ön saflarda hizmet sunan sağlık çalışanları üzerindeki orantısız, doğrudan ve dolaylı etkileri olan eşi benzeri görülmemiş bir küresel salgın yaşadık, yaşıyoruz. Bu salgının bir sağlık krizi ve sosyo-ekonomik kriz olmaya devam ettiğini bir kez daha ifade etmem gerekiyor.

Dünyada tüm ülkeler hastalığı kontrol altına alana dek ne yazık ki tümüyle bu salgını atlatamayacağız. Bu sebeple gerekli halk sağlığı önlemleriyle birlikte büyük ölçekli, küresel, güvenli, etkili ve adil aşılamanın tüm dünya genelinde sağlanmasının ne kadar elzem olduğunu görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sağlığımız ile beraber sosyal ve ekonomik sıkıntılarımıza sürdürülebilir çözümler bulmak, daha da zorlaşacak.”

“ŞEFFAFLIĞIN ÖNEMİNİ ANLADIK”

Pandemi yönetiminde başarılı olabilmek için toplumun tüm kesimlerinin katkısının ve desteğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Soyer, “Bu süreçte, ulusal ve yerel düzeyde pandeminin yönetilmesinde sorumlu otoritelerin karşılıklı güven ilişkisi üzerinden tüm süreçleri şeffaflık içinde yönetmesinin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha anladık. Özetle, küresel, ulusal ve yerel dayanışmanın, eşitlik ve çok taraflı iş birliğinin altını bir kez daha çiziyor; İzmir'de ev sahipliği yaptığımız Dünya Pandemi Konferansı'nda ortaya konan çalışmaların ve yayınlanan deklarasyonun tüm kuruluşlar arasındaki iş birliği ağını pekiştireceğine inanıyorum” dedi.