Otopark yönetmeliğinde elektrikli araç değişimi

Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişimine göre zorunlu olarak otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapıların otoparklarında en az 1 adetlik elektrikli araç yeri olacak ve şarj ünitesi de buna dahil.

Otopark yönetmeliğinde elektrikli araç değişimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Gerçekleşen değişime göre yeni yapılan yapıların otoparklarında elektrikli araçlara yer ayrılacak.

Buna göre, 30,000 metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, 70,000 metrekareden büyük AVM’lerde ise en az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekiyor.

Tebliğe göre, söz konusu yerlerde elektrikli araçlara yönelik getirilen düzenlemedeki yüzde 10 oranı 2023’e kadar yüzde 5 olarak uygulanacak. Bu tarihe kadar elektrikli araçların şarj ünitelerinde hızlı şarj kapasitesi zorunluluğu aranmayacak.

“j) Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az yüzde 5'inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranır.”

Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda da artık elektrikli araçlar için park alanları olacak.

“(5) Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM'lere ait otoparklarda en az yüzde10 oranında otopark yerinin ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenmesi şartı aranır. Otuz bin metrekareden büyük AVM'lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, yetmiş bin metrekareden büyük AVM'lerde ise en az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekir. İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir.”

Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili belediyelerce karşılanması zorunlu olacak. Belediyeler tarafından bedel alınmış olan parseller için bölge otoparkları ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde tamamlanacak.

Otopark bedelinin yüzde 25’i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise yapı kullanma izni verilmeden önce tamamlanmak kaydı ile en çok 18 ay içinde 6 eşit taksitte ve kalan taksitlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tahsil edilecek. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında yüzde 25’lik peşin ödenen kısım haricindeki ödemelere ilişkin taahhütname alınacak. Taksitle ödenecek yüzde 75’lik kısım ödenmeden yapı kullanma izni düzenlenmeyecek.

Noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olan, mevzuata uygun şekilde yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olmasına rağmen idaresince yapı ruhsatı düzenlenmemiş olan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ihale tarihi veya kararı alınmış ya da yapım ihalesi yapılmış olan yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 31 Aralık’a kadar eski otopark yönetmeliğine göre sonuçlandırılacak.

Yerleşim yerlerinde bulunması zorunlu otopark alanlarına ait listede de düzenleme yapıldı. Buna göre, 80 m2 her bir daire için 1 adet, 80-120 m2 her iki daire için 1 adet, 120-180 m2 her daire için 1 adet ve 180 m2 üzeri her daire için 2 adet park yeri olması gerekiyor.

Listeye göre, ticari amaçlı binalarda her bağımsız bölüm için 1 adet olarak öngörülen park yerinde alan sınırı; dükkan, mağaza ve bankalar için 30 m2’den 40 m2’ye, marketler için 20 m2’den 30 m2’ye, büro binaları için 40 m2’den 50 m2’ye çıkarıldı. Listeye endüstri bölgeleri için de 500 m2 alan sınırı eklendi. (sozcu.com.tr-Reuters)

Loading...