Anne olmayı engelleyen 8 neden

Üreme kapasitesi hem erkek hem de kadında yaşla birlikte azalmakta olup daha büyük oranda kadınları etkiler. Erken yaşlarda tedavi çok önemlidir.

Anne olmayı engelleyen 8 neden

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Düzenli ilişkiye rağmen bir yıl içinde çocuk sahibi olamayan çiftlerin bir hekim görüşüne başvurmaları gerekir” dedi.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, gebeliği engelleyen 8 nedeni şöyle açıkladı:

1- KADININ yumurtaları­nın kalitesi hamilelik açı­sından kritik öneme sahip­tir. 30 yaşındaki pek çok kadının yumurtalarının %12'si embriyoya dönüş­me potansiyeline sahiptir. 40 yaşına gelindiğinde “iyi yumurtaların” sadece yüzde 40'ı kalır. 25-35 yaş arası sağlıklı bebek için en uygun yaştır.

2- ENDOMETRIOZIS, rahim içini döşeyen endometri­um tabakasının rahmin dı­şındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Tüplerin tıkanmasına sebep olup, yumurtalık rezervini veya embriyonun tutunmasını azaltarak anne olmayı zorlaştırabilir.

3- AŞIRI zayıflık anovulas­yona, azaltılmış östrojen düzeylerine ve artan dü­şük risklerine neden ola­bilir. Obezite de regl dön­gülerini etkilemektedir. Düşük yapma, doğumla ilişkili diyabet, hipertansi­yon ya da toksemi riskleri obez kadınlar için daha yüksektir. Aşırı vücut yağı hormonları da etkiler.

4- YAKLAŞIK doğurgan­lık çağındaki kadınların yüzde 25'inin sigara içtiği tahmin edilmekte. Kadın kaynaklı kısırlık nedeni ile doktora başvuran hastaların yüzde 13'ünde kısırlığın sebebinin siga­ra olduğu gösterilmiştir. Anne adayı olmadan önce sigaranın bırakılması ge­rektiği söylenmektedir.

5- KADININ 40 yaşından önce adet kanamalarının sonlanması erken meno­poz olarak değerlendirilir. Erken menopoz öngörüle­meyen bir durumdur. Er­ken menopoz tedavilerin­de başarılı bir sonuç almak için hastanın yaşı büyük önem taşır. Hasta ne kadar gençse tedavide başarı şansı o kadar yüksektir.

6- PCOS rahatsızlığı olan kadınlarda “yumurtlama düzgün gerçekleşmez ve yumurta salınmaz”. Bu­nunla beraber, foliküller de pasif hale geçmez. Bu­nun yerine, foliküller sıvı ile dolarak kistlere dönü­şürler ve Polikistik Over Sendomu adını alırlar. Kistler zararlı değildir an­cak tedavisi şarttır.

7- MIYOMLAR rahimde yerleştikleri yere göre gebe kalmayı olumsuz etkiler. Tüplere yakın bir yerde ko­numlanmış olan miyomlar yumurta ile spermin döllen­mesini veya rahim içinde yerleşmiş miyom döllenme gerçekleşen yumurtanın rahme yerleşmesini engel­leyebilir. Erken gebelik ka­yıpları da olabilir.

8- KISIRLIK sorunu yaşayan kadınlar, kanser sorunu yaşayan kadınlarla aynı anksiyete ve depresyon düzeyine sahiptir. Bilinçli farkındalık anlamına gelen mindfulness, dikkatimizi şimdiki ana yargılamadan yöneltme biçimidir. Ço­cuk sahibi olma yolunda gecikme yaşayan çiftlerde oluşan stresi azaltır.

Loading...