Hekim örgütleri: Aile Sağlık Merkezi’ni Sağlık Bakanlığı yapsın

Türk Tabipler Birliği ile 7 sendika, federasyon ve dernek Aile Sağlık Merkezi (ASM) ve Mobil Hizmet Binaları için ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Birinci basamak sağlık hizmeti verilen binaların koşulsuz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasını istiyoruz" denildi.

Hekim örgütleri: Aile Sağlık Merkezi’ni Sağlık Bakanlığı yapsın

TTB Aile Hekimliği Kolu'nun birinci basamak sağlık hizmeti verilen binaların koşulsuz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması talebiyle başlattığı “ASM Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” kampanyasına destek veren örgütlenmeler ortak bir açıklama yaptı. Aile hekimlerinin hizmet verdiği birçok mekân ve binaların içerdiği yaşam alanlarının sağlık hizmeti vermeye uygun olmadığı, olumsuz koşulların pandemiyle birlikte daha bariz şekilde zor hale geldiği, ASM çalışanları ve hastalar için yaşamsal risk oluşturduğu dile getirildi.

“DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR”

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen binaların koşulsuz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması istenen açıklamada, “ASM ve mobil hizmet binaları dâhil, tüm birinci basamak sağlık hizmeti binalarının yapılması, donanımı, tamiratı, mevcut olanların güvenlikli hale getirilmesi, uygun koşullara eriştirilmesi devletin asli görev ve sorumluluğundadır” denildi.

İŞTE TALEPLER

Yerel idarelerden, il sağlık müdürlüklerinden, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası'na bağlı odalardan destek alınarak mevcut ASM binalarının durumunun tespit edilmesinin talep edildiği açıklamada şu talepler dile getirildi:

-Pandemi süreci kapalı alanların uygun şekilde havalandırılmamasının bulaşta önemli rol oynadığını göstermiştir. Çalışmada, havalandırma tesisatının uygun olup olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir.

-ASM binalarının depreme, yangına karşı güvenli olup olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilip gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını, uygun koşullara kavuşturulmasını talep ediyoruz.

-ASM binalarının kamu tarafından birinci basamak sağlık sunumuna uygun olarak yapılmasını, donanım tamirat ihtiyaçlarının karşılanması için Aile Hekimliği mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılmasını, yeni mevzuatın hazırlanmasında TTB, federasyon, sendikalar ve dernekler ile işbirliği içinde olunmasını istiyoruz.

KATILIMCI ÖRGÜTLENMELER

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK),  Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık-İş Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN).

Mahkeme kararını verdi: İdari izinli hekimin maaşından kesinti yapılamaz İlginizi Çekebilir Mahkeme kararını verdi: İdari izinli hekimin maaşından kesinti yapılamaz
Loading...