TTB müjdeyi verdi: Danıştay kararı tebliğ edildi

TTB’nin yürüttüğü hukuki mücadelesi sonuç verdi. Emekli olmakla birlikte 60 yaşını doldurmamış hekimler de dahil olmak üzere bütün emekli hekimlerin kadro koşulu aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmasının önünde bir engel kalmadı.

TTB müjdeyi verdi: Danıştay kararı tebliğ edildi

TTB'nin  Sağlık bakanlığının 2015 yılında Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis Tedavi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle ilgili hukuki süreç sonuçlandı.

2015'te yapılan değişiklikler kapsamında getirilen “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir” kuralı iptal edildi.

TTB'nin ilgili maddelerin iptali istemiyle açtığı dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine temyiz itirazının yapıldığı Danıştay İdari Dava Daireleri ise başvuruyu kabul ederek düzenlemeyi hukuka aykırı buldu.

EMEKLİ HEKİMLERİN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Dosyayı tekrar görüşen Danıştay 10. Dairesi maddede belirtilen koşulları taşımayan emekli hekimlerin kadro dışı geçici çalışma hakkının engellendiğini ifade ederek dava konusu sınırlamayı hukuka aykırı buldu ve iptal etti.

TTB'nin yürüttüğü hukuki mücadele sonucu, emekli olmakla birlikte 60 yaşını doldurmamış hekimler de dahil olmak üzere bütün emekli hekimlerin kadro koşulu aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmasının önünde bir engel kalmadı.

TTB: Biz ne zaman bayram yapacağız? İlginizi Çekebilir TTB: Biz ne zaman bayram yapacağız? Kendisine dikiş atan doktora saldırdı İlginizi Çekebilir Kendisine dikiş atan doktora saldırdı
Corona Danıştay dava emekli izmir Sağlık
Loading...