TTB: Salgın döneminde fazladan ölüm sayısı yüz binin üzerinde

Türk Tabipler Birliği (TTB), “Salgında önlenebilir ölümler” konusunu değerlendirdiği basın toplantısında, Covid-19 salgın sürecinde ülkemizdeki fazladan ölümlerin yüz binin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

TTB: Salgın döneminde fazladan ölüm sayısı yüz binin üzerinde

TTB Pandemi Çalışma Grubu'nun hazırladığı bülteni, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı açıkladı.

Açıklamada salgın sürecinin başından bu yana ölüm verilerinin eksik açıklanmasının ciddi bir halk sağlığı konusu olduğu, fazladan ölümlerde artışın devam ettiği belirtildi.

Fazladan ölümlerin sınırlı resmi verilerin analizi ile de doğrulanabildiği dile getirildi. Resmi kayıtlar, e-devlet verileri, istatistikler ve belediyelerin verilerine göre fazladan ölümlerin ele alındığı beş bulgu paylaşılarak fazladan ölüm sayısının yüz binin üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Bunların üçte ikisinin Covid ile doğrudan ilişkili olduğu, geri kalan üçte birlik  bölümün ise yine Covid-19 ile ilişkili olduğunun söylenebileceği kaydedildi.

“GERÇEKLER SAKLANARAK SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ”

2020 ve 2021 Covid-19 verilerinin saydam eksiksiz ve güncel olarak paylaşılmasının önemine dikkat çekilerek “Sağlık Bakanlığı ve TÜİK'in ölüm verilerinin ve nedenlerinin tüm değişkenleri de içerecek şekilde açıklanması ve bu verilere ulaşılabilirliğin sağlanması zorunludur. Bilgiler doğru olarak paylaşıldığında riskin hangi işlerde, hangi mekanlarda, hangi kişilerde yoğunlaştığını bilerek gerekli önlemler alınabilir. Gerçeği saklayarak sorunları çözmek ve salgın ile mücadele mümkün değildir” denildi.

“ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLER ENGELLENEBİLİR”

Ölümlerin ve vakalardaki artışın nedenlerinin sıralandığı açıklamada şöyle denildi:

* Şeffaflık ve bilimsellik kriterlerinin ihmal edilmesi, yerel yönetimler, sağlık meslek örgütlerinin ve toplumun sürece dahil edilmemesi, kapanma sürecinde toplum katmanlarına sosyal ve ekonomik destek sunulmaması yüz binlerce insanın, on binlerce sağlık çalışanının hastalanmasına, on binlerce insanın, onlarca sağlık çalışanının ölmesine neden oldu.

* Salgını kontrol altına almak ve önlenebilir ölümleri engellemek için iktidarı bilime ve demokrasiye dayalı salgın yönetimine davet ediyoruz.

TTB: Yanlış politikalar yüzünden her gün 200 kişi ölüyor İlginizi Çekebilir TTB: Yanlış politikalar yüzünden her gün 200 kişi ölüyor
Corona e-devlet Ölüm Sağlık Sağlık Bakanlığı
Loading...