TTB: Şehir Hastaneleri’ne ödenen 1 yıllık kira ile 16 bin Aile Sağlık Merkezi inşa edilebilir

Türk Tabipleri Birliği, Aile Sağlığı Merkezleri(ASM) için harekete geçti. ASM'lerin depreme dayanıksız binalarda hizmet verdiğine dikkat çekilen TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu (AHEK) toplantısında, Şehir Hastaneleri'ne ödenen 1 yıllık kira ile 16 bin ASM inşa edilebileceği belirtildi.

TTB: Şehir Hastaneleri’ne ödenen 1 yıllık kira ile 16 bin Aile Sağlık Merkezi inşa edilebilir

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu (AHEK), ‘Aile Sağlığı Merkezi Mekanları İçin Harekete Geçiyoruz Projesi'ni online bir toplantıyla tanıttı. Toplantıda, Şehir Hastaneleri’ne ödenen 1 yıllık kira ile 16 bin ASM inşa edilebileceğine dikkat çekildi.

UYGUNSUZ BİNALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Abdullah Karadağ ve Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk'ün de katılım gösterdiği toplantıda, TTB AHEK Yürütme Kurulu Sekreteri Sibel Uyan, projenin tanıtımı için bir sunum gerçekleştirirken, taleplerini de sıraladı. AHEK Yürütme Kurulu, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve mobil çalışma birimlerinde yetersiz ve uygunsuz binalara dikkat çekmek ve bu binaların Sağlık Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğunda yeniden inşa edilmesi talebiyle kamuoyu oluşturmak için harekete geçti.

“DEPREME DAYANIKSIZ ASM'LER VAR”

Gerçekleştirilen toplantıda, ASM'lerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, kamu binalarında ve hizmet için uygun binalarda hizmet vermesi gerektiğini belirtilirken, depreme karşı dayanıksız binalarda hizmet veren ASM'ler bulunduğuna da dikkat çekildi. Söz konusu binaların Bakanlık tarafından güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi talep edildi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI UYGUN BİNALAR İNŞA ETMELİ”

Mobil aile sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelere de değinilen toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın uygun binalar inşa ederek, gerekli donanımı sağlama gerektiği vurgulandı.

“1 YILLIK KİRA İLE 16 BİN ASM YAPILABİLİR”

Söz konusu taleplerinin maliyetinin var olan kaynakların doğru kullanılmasıyla karşılanabileceği ifade edilen toplantıda, şehir hastanelerinin 1 yıllık kirası ile 16 bin ASM yapılabildiğinin altı çizildi. Aile Hekimleri, yaşamak ve yaşatmak için uygun mekanlarda çalışmak istediklerini, hayattayken kıymetlerinin bilinmesini istediklerini söyledi.

Risk haritasında mavi kalan tek ilin TTB Odası Başkanı: Bu başarı sağlık emekçilerimizin İlginizi Çekebilir Risk haritasında mavi kalan tek ilin TTB Odası Başkanı: Bu başarı sağlık emekçilerimizin
Loading...