Sigorta şirketleri corona virüs için 105 milyon lira jest yaptı

Pandemi süreci ile birlikte sigortalılarına destek olmak için salgın hastalıkları teminat kapsamına alan sigorta sektörü yaptığı bu jest karşılığında marttan bu yana toplam 105.9 milyon TL tutarında tazminat ödemesi gerçekleştirdi.

Sigorta şirketleri corona virüs için 105 milyon lira jest yaptı

Salgının başlangıcında, sigorta şirketlerinin poliçelerde salgın hastalık riskini kapsam dışı tutmalarına ve bu risk için prim almamış olmalarına rağmen; Covid- 19 tedavisi giderlerini ödeme kararlarını kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli; “Bu kapsamda, fark ücreti ve tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanmakta olup 15 Aralık 2020 tarihi itibarıyla; sağlık sigortaları kapsamında gerçekleşen tazminat tutarı yaklaşık 105.9 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2020 yılı kasım ayı sigortalı adetlerine bakıldığında; tamamlayıcı sağlık sigortalısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 oranında artarak 1 milyon 573 bin 665 kişiye; özel sağlık sigortalı sayısı ise hemen hemen aynı seviyede kalarak 2 milyon 283 bin 769'a ulaştı” dedi. Sigorta sektörünün 2020 yılını ve 2021 yılı beklentilerini değerlendiren Benli; kişilerde sağlık bilincinin artması, risk algısının yükselmesi ve bilinirliğin artması nedeniyle özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına talebin artarak devam edeceğini söyledi.

PRİM ÜRETİM HACMİ ARTACAK

Salgınla geçen bir yıldan sonra 2021 yılında vatandaşların sigortaya bakış açılarının hem salgın hem de salgın döneminde meydana gelen İzmir depremi nedeni ile müspet yönde gelişeceğini kaydeden Benli, “Bu nedenle 2021 yılında sigortaya ilginin artmasını ve prim üretiminin de daha yüksek hacimlere ulaşmasını beklemekteyiz” diye konuştu. Benli, salgın sonrasında evden çalışma modeli ile birlikte tamamen teknoloji üzerinden yürütülen bir iş modeli yapısına geçilmiş olduğunu, dolayısıyla bilgi güvenliği kavramının öneminin daha da belirgin hale geldiğini, bu kapsamda, şirketlerin ilk defa dışarıdan yapılacak herhangi bir siber saldırı ile iş faaliyetlerinin tamamen durma noktasına gelme riskiyle karşılaştığını anlattı. Artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketlerin siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, siber risk sigortalarına olan talepte bir artış meydana geldiğini belirten Benli, şöyle devam etti; “Şirketler siber saldırıların neden olacağı iş durması risklerinin yanı sıra bireysel sigortalılar da maddi olmayan varlıklarını ve kişisel verilerini korumak amacıyla siber risk sigortası talep etmeye başladı. Gelişen teknolojinin getirmiş olduğu bu yeni riske ilişkin algının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi ürün çeşitliliğine ve teminat sunan sigorta şirketi sayısına yansıyacaktır.”

TARIM VE İŞSİZLİK SİGORTALARI PARLAYACAK

Benli, 2021 yılında gelişmesini bekledikleri alanlarda arasında tarım sigortası, işsizlik sigortası ve alacak sigortasının da yer aldığını açıkladı. “İklim değişikliği kaynaklı olağanüstü hava olaylarındaki artışlar, bireysel sigortalar yanında tarım sigortalarında da önemli bir penetrasyon artışına ve parametrik sigorta; gelir koruma sigortası gibi tüketici ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin kurgulanmasına neden olacak” diyen Benli, salgın hastalık ve sokağa çıkma kısıtlamalarının; çalışanların işsizlik sigortasına yönelik talebinde de artışa neden olacağını söyledi. Benli, salgın döneminde reel sektörün özellikle finansal sigortalara ihtiyacında artış olduğuna işaret ederek; “Alacak sigortasına yönelik talebin, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın kapsamının genişletilmesinin de etkisiyle 2021 yılında da artarak devam etmesi beklenmektedir” dedi.

Corona izmir Kasım ayı Sağlık saldırı sigorta Teknoloji Türkiye
Loading...