Sözcü Plus Giriş
NECATİ DOĞRU

Balon Balığı Ankara’da karaya vurdu!

12 Mayıs 2021 Yazarlar

Denizde görülen türünden daha korkunç, adaletsiz, vicdansız, kıyıcı olan Ankara'ya çöreklendi. Orada besleniyor, büyüdü, büyütüldü, karaya vurdu.

Aslı tek başınadır.

Çeteleşme bilmez.

Kendi avlanır.

Küçük balıkları yer.

Sırtı okyanus rengindedir, derinde yaşar. Karın kısmı beyaz fakat dikenlidir, balon gibi şişer. Siyaset adamları ya da mafya babaları gibi siyah gözlükleri vardır. Fazla ışıkla karşılaşınca göz merceğinin boyu ışığa göre ya genişler ya da daralır ve gözünün saydam tabakasının (kornea) bitişiğindeki hücreleri renkli boya yapar. Boya balon balığına gözlük olur.

Avını net görür.

Normal zamanlarda yani avlanmadığı saatlerde sıradan bir balık gibidir. Karın dikenleri yassı olarak vücuduna yapışık barış halinde, yasalara, hukuka, kurallara, vicdana, ahlaka ve adalete uyuyor görüntüsüne girer.

★★★

Balon Balığı Ankara türünün ise uzunca bir süredir avlanma halinde olduğunu ve iktidar siyasetçisi ile iç içe girme becerisi gösterebildiğini gördük.

Vatan ve Millet!

Din ve İman!

Bayrak ve Toprak!

Diye bağırma yeteneğine sahip Ankara'da balon balığı türü, devlet içinden destek bulan organize balonlar kurabiliyor.

Mafya birbirine girdi.

Video anlatımlar oldu.

Ankara'daki balon balığının devlet ağının içine yerleştiğini, oradan rahatça avlanıp, beslendiğini yeni görüp, öğrendik.

★★★

Petrol ürünleri işleyen bir devlet şirketi Azeri iş adamına satılır. Onu satın alan şirketin bir payı da Ankara'da iktidar siyasetçisinin akrabasına geçer. Bu pay başka bir Türk iş adamına satılır ve o iş adamı gazete ve TV patronu olur. Bu gazete ile TV, iktidar siyasetçisinin destekçisi yapılır. Buna ilave olarak da sulak yerlerin kuşu olan pelikan yapılanması peydahlanır. Petrol ürünlerinin deniz yoluyla taşınması için tankerler alınır, tankerler kiralanır, tankerler satılır. Marinalar el değiştirir. Azeri iş adamı, kendini koruyacak mafya bulmaya mecbur kalır. Sen koruyacaksın, ben koruyacağım diye mafya arasında çatışma, vuruşma çıkar. Mafya liderleri iktidar siyasetçisinin gözüne girmek için birbiriyle yarışır. Çünkü mafyanın var olabilmesi için devlet ile iyi geçinmeye ve devletin gücüne ihtiyacı kesindir. Azeri iş adamının malının üstüne çökme durumu ortaya çıkar. Mafya liderlerinden biri hapisten çıkar, diğeri yurt dışına kaçar. Her ikisi de “vatan- millet- bayrak- toprak- iktidar büyüğü” diyen mafya liderinden biri göze girer, diğeri gözden düşer. Oğullar milletvekili yapılır. Genç gazeteci kız ölür. Panama ve Kolombia kokaini Avrupa'ya girmek için Türkiye'deki limanlara ihtiyaç duyar. İşte Balon Balığı Ankara türü bu organizasyonlar içinde var olup, ortaya çıkar. Balon balığı yedikçe semirir. Ama kendi eti zehirlidir. Balon balığını yiyen ölür.

★★★

Siyasetçi.

Bürokrat.

İş adamı.

Cemaat.

Tarikat.

Mafya.

Bir araya geliyorlar; yolsuzluğu özendiren, teşvik eden, cesaretlendiren, her devlet şirketi satışından, her devlet projesi ihalesinden, her devlet harcamasından pay çıkarıyorlar. Devlete ait ne varsa ona saldırıp oradan besleniyorlar.

Bunu görmeyen kördür.

Ama en korkunç kör:

Görmek istemeyendir.

YAZARIN TÜM YAZILARI