Ey muhalefet sizi duyalım!

Etik: Yunanca bir kelime. Tam olarak Türkçe karşılığı: Ahlak. Bir konuşmacı “Etik sorun var” dediği zaman “ahlakla ilgili bir çıkmaz, bozulma, çürüme var diye anlıyoruz.

Hayatın gayesi.

İyinin mahiyeti.

Sorumluluğun temeli.

Üçü de ahlakta birleşir.

Dün “Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yeni atamalar yapıldı” başlığıyla dikkat çekici bir haber vardı.

Kurul başkanı yenilendi.

Üyelerinin çoğu değişti.

Ahlak çöküntüsü, çürüme, yolsuzluk, talan, eşitsizlik, adam kayırma, devleti soyma, kamu malını çalarak zengin olmamanın binbir türünü yaşıyoruz. Ve dün duyduk ki, bizim bir Kamu Görevlileri Etik Kurulumuz varmış.

Ey Etik Kurulumuz!

Ne yaptınız?

Hiç sesiniz çıkmadı.

Uykuya mı daldınız?

Narkoz mu aldınız?

Etik kurulusunuz.

Ahlak nerede?

★★★

Resmi Gazete'ye baktım. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 5176 sayılı kanuna göre kurulmuş. 16 yılıdır var. Bir kamu görevlisinin uyması gereken “temel ahlak ölçülerini” tek tek kanuna yazmışlar.

Saydam olacak.

Dürüst olacak.

Hesap verebilecek.

Kamu yararı gözetecek.

Ve tarafsız olacak.

Bir kamu görevlisi şeytana uyar, nefsine yenilir, egosuna teslim olur da temel ahlak ölçülerinin birinden veya birkaçından sapma yaparsa Kamu Görevlileri Etik Kurulu onun hesabını kesecek.

Dikkat isterim.

“Tarafsız diyor.

Bu açıdan bakınca; Cumhurbaşkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na yeni atamalar yaparken en azından bu “tarafsız olacak ahlaki ölçüsünü” gözetmeliydi, değil mi? Oysa başkanlığa Zerrin Güngör atandı. Zerrin Güngör danıştay başkanlığı sırasında Cumhurbaşkanı ile çay toplamaya gittiği için “taraflı gözüyle” bakılan biriydi. Zerrin Güngör'ün hukukçu kızı ise 24 saat hakimlik yapmadan Yargıtay üyeliğine atanmıştı.

★★★

Cumhurbaşkanı ayrıca Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na, Prof. Dr. Muhammed Fatih Uçan'ı atadı. Muhammed Fatih Uçan, 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen bir “Fahri Doktora Diploma töreni” sırasında, diplomayı takdim ederken Cumhurbaşkanının elini öpmeye yeltenmişti.

Başka atananlar:

Esengül Çivelek.

Cumhurbaşkanlığı

Başdanışmanı.

Ahmet Karayiğit.

Cumhurbaşkanlığı

Başdanışmanı.

Faruk Nafiz Özak.

Eski AKP milletvekili.

İbrahim Karahasanoğlu.

Eski AKP'li belediye başkanı.

Tevfik Z. Akbulut.

Eski AKP milletvekili.

Kutbettin Arzu.

Eski AKP'li bakan,

Ve onları Etik Kurulu yönetimine atayan da AKP Genel Başkanı. Bu durumda bu yeni atananlar; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon adlarıyla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine “saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararı gözetme ve tarafsızlık etiğini (ahlakını) bozduklarında” nasıl hesap sorabilecekler.

Devletin üst çatısı.

Orta kademesi.

En alt yapısı

Hepsi taraflı doldu.

Etik de oldu taraflı.

Taraflı, taraflının etiğini bugüne kadar sorgulamadı, bundan sonra mı sorgulayacak?

Kim inanır?

★★★

Ey muhalefet.

Sizi duyalım.

Türkiye büyük bir ahlak çöküntüsü, çürüme, yolsuzluk, talan, eşitsizlik, adam kayırma, devleti soyma, kamu malını çalarak zengin olmamanın binbir türünü yaşayan bataklığa dönüştü. Siz iktidara gelince nasıl bir modelle, nasıl bir yenilenme ile hangi zihniyetle bu bataklığı kurutacaksınız.

Ey muhalefet!

Modelinizi söyleyin.

Zamanıdır.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Öneri!

Bir siyasetçi var; ayda Sedat Peker'den 10 bin dolar almaktaymış. Bunu Bakan Soylu 20 milyon kişinin 3 saat boyunca izlediği TV yayınında söyledi. Bu siyasetçi kimdir, necidir, iktidar partisinin hangi katında, katmanında görev yapmıştır. Devlet üst bürokrasisi ile bağlantıları nedir? Peker ona ayda 10 bin dolar verdiğine göre, bu siyasetçi Peker'e ne vermiştir? Bu siyasetçi Peker'e ayda 10 bin dolar karşılığı devlet imtiyaz ve imkanlarından bir demet mi sunmuştur? Bir ayı geçti, Bakan bu siyasetçinin adını ve bağlantılarını açıklamadı. Meclis Başkanı da açıklamadı. 10 bin dolar sevici siyasetçinin kendisi de ortaya çıkıp, “işte sözü edilen 10 bin dolar aylıkçı benim…” diyemedi. Başkanı ve üyelerinin çoğunluğu yenilen Etik Kurulu'na öneri: Siz bu 10 bin dolar alıcı siyasetçiyi devlet içindeki bağlantıları ile bulup çıkarabilirsiniz. Tarafsızlık böyle olur. Müthiş olur!

Loading...