Sözcü Plus Giriş
SERPİL YILMAZ

Boğaziçililer Kilyos kumsalını unutsun!

9 Şubat 2021

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BOUN) Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla, 2 Ocak'tan bu yana süren “kayyum rektör” krizini bertaraf edecek formül tanıdık bir yerden geldi: Biat etmiyorsa, yenisini kurarsın…

Çoklu Baro Yasası” ile hukukçularda denenen modelden ilham alınmış gibi…

★★★

Cumhurbaşkanlığı'nın BOUN'da hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi açma kararı, 5 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni kurulan fakültelere yapılacak dışarıdan atamaların “üniversal meşruiyeti olacak mı?”

★★★

Uludağ Üniversitesi eski Dekanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler'in BOUN ile ilgili paylaşımı önceki gün elden ele dolaştı…

Gözler, bu yazısında “Boğaziçi Üniversitesi ikiye bölünecek” saptamasında bulunuyordu.

★★★

Üniversite kampüslerine “gayrimenkul”, öğrenciye “müşteri”, akademisyene de “girişimci” gözüyle bakılan bir dönemden geçiyoruz.

Bulu atandıktan 4 ay sonra bulabildiği rektör yardımcıları Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Naci İnci de girişimcilik ekosisteminden geliyor.

Adına “üniversite-sanayi işbirliği” dedikleri, bilimi piyasalaştırmakta başarılılar!

★★★

Üniversitelerin iktidarla ilişkisinin tonu, tahsis edilen kamu arazilerinden belli oluyor.

Bunu yaşadık: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den kopmasıyla, kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi'ne tahsis edilen Tuzla arazisinde yapılan işlemler göze battı, üniversite kapandı.

★★★

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “tek yetkili” olduğu Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2017 yılında turizmcilere tahsis edilen Hazine arazilerini devralmıştı.

Çoğunluğu Antalya, Kuşadası, Bodrum bölgesinde, 2.5 milyon metrekare arazi Hazine'den TVF'ye geçti.

Amaç hem iktidarın mega projeleri için arsa üretmek hem de yurt dışı finansman teminatlarında portföy derinliği sağlamaktı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin “kupon arazileri” için de aynı yöntemin uygulanacağı söyleniyordu ki; yönetimden şu açıklama geldi:

KİLYOS “SÜRESİZ”, ARNAVUTKÖY?

 Boğaziçi Üniversitesi 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1.816.045 m2 kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 1.095.435 m2 alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün üniversitemize tahsisi Ekim 2020'de yenilenmiş ve arazi eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir.

 Aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde “yenilenebilir enerji” temalı 140 bin m2'lik teknopark alanı izni de verilmiştir.

 Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir.

★★★

Üniversiteye tahsisli arazilerden yalnızca Kilyos için “süresiz” ifadesi kullanılmış.

Bunu hak sahibinin araziyi istediği kadar kullanacağı biçiminde yorumlamak mümkün olsa da, neticede “tapu” değil.

Sözleşmeye aykırılık görülüp iptal yoluna da gidilebilir.

★★★

Kilyos arazisi için kullanılan “süresiz” ifadesi Bulu'nun atanmasından önce yapılan sözleşmede yer alıyor muydu?

Sanmam…

Arnavutköy arazisi için ise “süresiz” ifadesi kullanılmadığı gibi plan da açıklanmamış.

★★★

Akademiden dinmeyen itirazlara rağmen Bulu'nun rektörlüğünde neden ısrar ediliyor sorusu aydınlanmaya başlıyor.

Hukuk ve iletişim fakültelerini BOUN'da hangi akademisyen kurardı?

★★★

Kilyos arazisinin yeni planı muhtemelen şöyledir:

İTÜ'nün Maslak kampüsüne yaptıkları gibi ortaya bir cami, yanlara teknopark…

Kilyos Sarıtepe Kampüsü Bahar Etkinleri; rock konserleri, Burch Beach Kilyos için de bir senaryo yazılmıştır; kesin!