Serpil Yılmaz
Serpil Yılmaz

Nanoksia için mi ithalatta vergi oranı indirildi?

Ruhsar Pekcan bakanlık mı yapmış aile işletmesi mi yönetmiş, belli değil. 12 Mayıs 2020'de kamu kurumları başta olmak üzere piyasaya verdikleri dezenfektan için özel tarife çıkarttırıyor.

Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın eşi ile ortak olduğu şirket, gümrüklerde yüzde 8, rakipleri yüzde 18 oranında KDV ödüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla, “Gümrük Tarife Cetveli”ne yapılan “ek”; uygulayıcısı “patron bakanın” bakanlığı olunca dikkat çekiyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden 4 Kasım 2016'da tüm Bölge Gümrük Müdürlerine gönderilen “Ruhsar Pekcan isimli şahıs Emine Erdoğan Hanımefendi'nin adını kullanarak gümrüksüz eşya ithal edebilir, teyakkuzda olunuz” mailine ulaşmış, paylaşmış bir gazeteci olarak kuşkulanmakta haksız olmadığımı okuyacaksınız…

★★★

Pekcan bu tarihten 20 ay sonra bakan olarak atanmıştı.

Koltuğunu Pekcan'a devreden dönemin Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, arkadaşımız İsmail Saymaz'a “İhbar doğrulanamadı” derken; iki yönlü açıklama yapıyor:

Birincisi, “Olayı bilmiyordum, yazınızdan öğrendim.”

İkincisi, “O dönem ben de araştırdım.”

Mail halen sırrını koruyor; Pekcan'a isnat edilen kaçakçılık ithamına konu olan olay neydi?

★★★

Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın şirketi Nanoksia Biyoteknoloji'nin; Ticaret Bakanlığı'na Şubat 2020 itibarıyla “Nanoksia Yüzey Dezenfektan” sattığını, Odatv'de Can Özçelik imzalı (16 Nisan 2021) haberden öğrendik…

★★★

Pekcan “kendi bakanlığına ürün satmakla” yetinmemiş; Gümrük Tarife Cetveli'ne yapılan bir ekle pazar genişletme, rakiplerini eleme atakları da geliştirmiş.

13 Mayıs 2020'de yapılan ek; Nanoksia'nın yüzde 18 KDV ödeyen ürünler listesinden çıkartılıp, yüzde 8'lik KDV dilime girmesine yol olmuş…

Ruhsar Pekcan

★★★

Hatırlayınız… Ticaret Bakanlığı'nın, Nanoksia Biontech'ten 507 bin 880 TL'lik dezenfektan ürünü aldığını kabul etmesi; 9 milyon TL'lik Nanoksia sattığı iddialarını yalanlaması, Pekcan'ın aynı günün gecesi (21 Nisan) “görevine son” verilmesini engellemedi.

★★★

Pekcan'a soralım; toplam Nanoksia satış cironuz ve kâr oranınız nedir?

Zaten bu alışverişin “parasal boyutundan” öte, bakanın kendi bakanlığına ürün satması yasal ve etik değil…

★★★

Nanoksia Dezenfektan kimlik bilgisi şöyle:

Kullanıcı Grubu: Halk

Formülasyon Şekli: Sıvı

Aktif Maddenin Adı Miktarı (yüzde) CAS No: Gümüş 0.054 (54 ppm)

Üretim Yeri: Faber Kimya ve İlaç Tesisleri

★★★

13 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ekliİstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar' ile ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da yapılan düzenlemede ifade edilen katkı oranlarına dikkat: Yüzde 0.04 (40 ppm) ile yüzde 0.06 (60 ppm)… Ayrıca belirlenen en fazla 25 “nanometre” birimi de kimyagerlerin ifadesi ile “balon”…

Zira bu “ölçü” sabit bir değer olmuyor; her testte farklı sonuçlar verebiliyor.

★★★

Sıkı durun; Nanoksia'nın içerisindeki gümüş oranı tamı tamına yüzde 0.054 (54 ppm)…

Nanoksia'dan başka, Gümrük Cetvel Tarifesi'ne eklenen özelliklere tıpa tıp uyan başka firma varsa elini kaldırsın!

★★★

Çıkartılan bu karar ile “nanoksia” içeriğine uygulanan vergi oranı; “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tesbitine İlişkin Karar”a göre listelenen 13 binden fazla üründen ayrışıyor.

★★★

Pandemi ile birlikte yıllık 100 milyon liralık iş hacmine ulaşan “nano gümüş ihtiva eden dezenfektan” pazarında, yaklaşık 20 kadar firma faaliyet gösteriyor.

Bu piyasanın oluşmasına öncülük eden ve yaklaşık 10 yıllık bir mazisi olan markaları ele alalım: Gümüş oranı 0.08 (80 pmm).

Ve bu ürün ele sürülmez!

★★★

Nanoksia yalnızca Ticaret Bakanlığı'na girmedi, maliyet avantajını kullanarak, kilogram fiyatını 30 TL'nin altına çekerek kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, AKP'li belediyelere kadar girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kendi yüzey dezenfektan ürününü üretmeye başladı.

★★★

KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesiyle devletin ne kadar vergi kaybı olmuş!

Bir de bunu bilsek…

Gümrük Tarife Cetveli Nanoksia'yı tarif ediyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 2533 sayılı kararında şu ifadeler yer alıyor:

Ekliİstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar' ile ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Madde 1- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.

“… Diğerleri:

3808.94.90.00.11… Bromoklormetan ya da brometan (metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.12…  Yüzde 0.04 ile yüzde 0.06 arasında nano gümüş ihtiva edenler (büyüklüğü en fazla 25 nanometre olan indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak sadece distile su kullanılan, başka hiçbir kimyasal madde içermeyenler)

… Diğerleri”

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

Bakanlığa dezenfektan diye su satmış

Uzmanlardan Sağlık Bakanlığı'na Nanoksia ile ilgili “Bu oranda gümüş ile virüslere karşı etkinlik sağlamaz. Bu şekilde satılanın içme suyundan farkı yoktur. Eğer virüs etkinliği varsa, içinde bilinmeyen başka katkılar vardır” uyarısı gidiyor…

2019 yılında piyasaya antibakteriyel ürün olarak çıkan Nanoksia, salgınla birlikte Merieux NutriScences Laboratuvarı'na virüs etkinliği testi yaptırıyor ve bu raporla 2020 yılında ruhsatı yeniliyor.

Ne var ki Merieux, Sağlık Bakanlığı'nın hepsi Türkiye'de bulunan 18 “Akredite Halk Sağlığı Laboratuvarı” arasında yer almıyor.

Merieux'te test edilen ürünle piyasada satılan ürün aynı mı belli değil…

Loading...