Askerlik borçlanması emekli aylığımı artırır mı?

1 Temmuz 1986 SSK girişliyim. Şu an çalışmaktayım, 6800 gün primim var. 49 yaşımı dolduracağım Eylül 2021'de emekli oluyorum. 1999'da 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. 2000 öncesi 135 gün primim var. Emekli maaş katsayım artması ve yüksek maaş bağlanması için borçlanma yapmalı mıyım? Avantaj sağlar mı, maaşa etkisi yüksek mi olur? Güney Koç

Askerlik borçlanmasının emekli aylığına etkisi herkesin özel durumuna göre farklı olur. Ayrıca hesaplama çok teknik ve karmaşık olup, esas alınan parametreler zamana bağlı olarak değişken olduğundan, net bir değerlendirme yapmak mümkün olmaz. Sizin özelinizde şöyle bir genel değerlendirme yapmak mümkün olabilir.

Emekli aylığınız; 2000 öncesi, 2000-Eylül 2008 dönemi ve Eylül 2008 sonrası döneme ilişkin prim günleriniz için hesaplanacak üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşacak. Her bir dönemin kısmi aylığının toplam emekli aylığı içindeki payı, söz konusu dönemdeki prim gün sayısının toplam prim gün sayısına oranı kadar oluyor.

Bu bağlamda, 2000 öncesi kısmi aylığınızın emekli aylığınız içindeki payı yüzde 2. 240 gün askerlik borçlanması yaptığınızda bu oran ancak yüzde 5'e yükselir. Ayrıca bu dönemin kısmi aylığı gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağından, aylığınıza yüksek oranda katkı sağlamaz. 8 aylık borçlanma karşılığı ödeyeceğiniz prim tutarı da dikkat alındığında efektif olduğu söylenemez.

Diğer yandan, her dönemin kısmi aylığına ilişkin aylık bağlama oranlarının hesabında toplam prim gün sayısı esas alınmakla birlikte, 2000 öncesi için 5000 günden sonraki her 240 gün için 1 puan artırılıyor. 240 günden eksik günler dikkate alınmıyor. 2000-Eylül 2008 dönemi için ilk 3600 günden sonraki her 360 gün için 2 puan artırılıp, 360 günden eksik günler dikkate alınmıyor. Bu bağlamda 240/360 günden eksik kalan son dilimleri 240/360 güne tamamlamak için borçlanma yapılabilir.

Prim ödemeye devam etmek zorunda mıyım?

1976 doğumluyum. 18 Aralık 2002'de SGK girişim var. 4/a olarak 4537, 4/b olarak 2043 prim günüm var. Tek kişilik limited şirketim var, ancak son bir yıldır başka bir firmaya danışmanlık yapıyorum ve 4/a'lı olarak sigorta primlerim yatıyor. Prim günü dolduktan sonra kendi şirketimden ötürü prim ödeme zorunluluğu var mı? Prim ödemeden kendi işime devam edebilir miyim?
Levent Katırcıoğlu

Prim gününüz dolduktan sonra da şirket ortaklığınız devam ettiği ve 4/a kapsamında sigortalı olarak başka bir işyerinde çalışmadığınız sürece 4/b kapsamında prim ödeme zorunluluğunuz var. Prim ödemeden kendi işinize devam edemezsiniz.

Loading...