Askerlik döneminde genel sağlık sigortası

OĞLUM 9 Haziran 1995 do­ğumlu olup bu ay sonu üniversiteyi bitirecek. Şu an 107.33 lira GSS primi ödemekteyim. Mezun olursa bu primi aynen ödemeye devam edecek miyim? Ya da bu primi daha ne kadar öderim? Gelir testi mi yaptırmam gerekir? Bir süre var mı? Askerliğini yapıp iş bulmak için önünde bir engel olma­sın da istiyor, hemen askere giderse nasıl bir yol izlemeliyim? Eğer dersi kalır mezuniyet gecikirse ne yapmalı­yım? S. B. Erdemli

Oğlunuz 25 yaşını doldurmuş olduğun­dan, okulunu bitir­se de bitirmese de herhangi bir sigor­talılık kapsamında çalışmaya başla­yana kadar asgari ücretin yüzde 3'ü kadar genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda. İsterse gelir testi için başvurabilir. Aynı hane­de yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinden (1.192,50 TL) az çıkması halinde, primleri devlet tarafından karşılan­mak üzere GSS'li sayılır.

Askere gittiğinde, asker­lik hizmetini er veya erbaş olarak yaparsa askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, yedek subay olarak yaparsa askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında primleri ilgili kamu ida­resi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık si­gortalısı sayılır. Bu dönemde genel sağlık sigortası primi ödemez.

Anneniz ancak tercih yapabilir

BABAM 26 Mayıs 2021 tarihinde vefat etti. Kendisi Bağ- Kur'dan emekli idi. Dedem de 1991 yılında vefat etti ve kendisi SSK'lı idi. Dedemden ölüm aylığı alan an­neannem de 2020'de vefat etti. Anneme 26 Mayıs 2021 tarihinde vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinden ve 1991 yılında vefat eden SSK emeklisi babasından ölüm aylığı bağlanabilir mi? Şevki Gül

Anneniz, babanızın vefatı ile 26 Mayıs 2021 tari­hinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre hem eşinden hem baba­sından hak sahibi oluyor. Buna göre de annenizin durumunu 5510 sayılı kanun hükümlerine göre değerlendirmek gerekiyor. 5510 sayılı kanununa göre, emeklilik statüleri farklı olsa da hem eşinden hem ana ve/veya baba­sından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından aylık bağlanı­yor. Bu bağlamda, anne­nize hem eşinden hem babasından aylık bağlan­maz. Anneniz ancak tercih yapabilir.

Durdurulan sigortalılık süresini canlandırabilirsiniz

EŞIM 65 yaşında. 1994 yılında Bağ- Kur girişi var. 4.5 yıl prim ödedik, işlerimiz bozulunca Bağ-Kur primlerini ödeyeme­yeceğimizden, işyerini kapatıp sigortalılığını durdurduk. Geriye dönük canlandırıp prim borcumuzu ödeyebilir miyiz? Ercan Koç

Eşinizin Bağ-Kur sta­tüsünden emekliliği için en az 5.400 prim günü olması gerekiyor.

Geriye dönük olarak, prim borcu nedeniyle silinmiş (durdurulmuş) olan Bağ-Kur sigortalılık sürele­rini 7.326 sayılı yasa kap­samında ihya edebilirsiniz (canlandırabilirsiniz). Ancak işyeri kapandıktan sonraki süreye ilişkin olarak ihya yapamazsınız.

Loading...