Boş ev için emlak vergisi muafiyetinden yararlanılamaz mı?

Bir süredir, emekli, dul ve yetimler ile geliri olmayan ev kadını okurlarımın tek meskenleri için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasında (muafiyetinde) tereddüt ettikleri konular ile belediyelerle yaşadıkları sorunlara ilişkin sorularını yanıtlıyorum. İki de yazı yazdım, ancak o kadar özellikli durumlar ve bazı belediyelerin öyle işgüzarlıkları var ki; mayıs sonuna kadar ağırlıklı olarak bu konuyu işleyeceğiz gibi gözüküyor.

Örneğin, bazı belediyeler muafiyetten yararlanabilmek için yasada yer almayan “meskende birinci adres olarak ikamet etme” şartını arıyor. Bu konuda gelen sorulardan biri okurum Ahmet Bey'in eşinin evi ile ilgili.

★★★

Ahmet Bey'in iletisi şöyle; “Eşim ev hanımı. 2020 Temmuz ayında onun üzerine daire aldık. Ev boş, kiracı yok. Eşimin üzerinde hiç mal varlığı yok. 2020 yılında muafiyet için belediyenin istediği bütün evrakları verdik. Fakat 2021 yılında iki taksitli emlak vergisini belediyenin ödeme sayfasında gördük. Sebebini sorduğumuzda “eşimin ikameti burada olmadığı için” reddedildiğini öğrendik. Bu yüzden vergi tahakkuk etmiş. Fakat sizin yazınıza göre “evde bizzat oturma” şartı yok. Peki, muafiyet istenen evin içinde bizzat oturmak gerekiyor mu? Bize verilen kağıtta, “Bu meskende kendisinin birinci adres olarak ikamet etmesi gerekir” yazıyor. Durumu anlattım fakat sonuç alamadım. Durumu CİMER'e yazmayı düşünüyoruz. Dayanak göstermemiz için “evde bizzat oturma şartının olmadığını” ve “ev hanımlarını ilgilendiren muafiyeti” belirten kanun maddesini bize yazar mısınız?”

★★★

Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, … Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir…” hükmü yer almaktadır.

Bu yetkiye dayanarak en son 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile maddede sayılan kişilerin 2007 ve müteakip yıllar için bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

★★★

38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin I/3-a bendinde, “İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir” denilmektedir.

★★★

Ne kanun maddesinde ne de yayımlanan muhtelif tebliğlerin hiçbirinde “Kişinin sahip olduğu meskende kendisinin birinci adres olarak ikamet etmesi gerektiğine” ilişkin hüküm ve açıklama bulunmamaktadır.

★★★

Ayrıca, her ikisi de emekli olup, kendisi ve eşi adına kayıtlı birer meskeni olması nedeniyle 136 metrekarelik tek meskeni için indirimli emlak vergisi oranından yararlandırılmayan kişinin talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verdiği 06.04.2011 tarih ve B.07.1. GİB.4.34.18.01-006.01-246 sayılı özelgede; “Sahip olduğunuz meskende bizzat oturuyor olmanız ve eşinize ait meskenin kiraya verilmesi durumunda sadece oturmakta olduğunuz mesken için, eşinize ait meskenin kiraya verilmemesi ve bu meskenden gelir elde edilmemesi durumunda ise her iki mesken için de indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygulanması gerekmektedir” şeklinde görüş verilmiştir.

★★★

Bu bağlamda, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından (emlak vergisi muafiyetinden) yararlanmak için evde bizzat oturma şartı aranmaz. Ancak muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık gibi meskenler hakkında muafiyet uygulanmadığından, daimi ikamet şartı yazlık evler için aranabilir.

★★★

Buna göre, Ahmet Bey'in ev hanımı olan (hiçbir geliri olmayan) eşine ait meskenin kiraya verilmemesi ve bu meskenden gelir elde edilmemesi durumunda indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulanması gerekir.

Loading...