Emekli aylığı başvurusu ve aylığın başlangıcı

4 Ekim 2019 tarihinde emekliliğimi hak ettim. 13 Eylül 2019'da cezaevinden emeklilik işlemlerimin başlatılması için Bursa SGK İl Müdürlüğü'ne faks/mektup gönderdim. Bu gönderiye ait cezaevi çıkış belgesi ve PTT'nin SGK İl Müdürlüğü'nde (…) isimli şahsa teslim edildiğine dair belge mevcuttur. SGK İl Müdürlüğü'nden durumumu sorduğumda, benden tekrar dilekçe istendi. Kasım 2019'da tekrar dilekçe gönderdim. Bu dilekçe baz alınarak emeklilik işlemlerim 6 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kabul edildi. 2-3 aylık maaşım verilmedi. SGK İl Müdürlüğü'ne belgelerle başvurdum, PTT teslim belgesine rağmen “13 Eylül 2019'da evrak yok” deniyor. SGK'ya yazdım, aynı cevap yine Bursa İl Müdürlüğü'nden geldi. Çaresiz kaldım. Hakkımı almak istiyorum, ne yapmalıyım? Uğur Esen

Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo ile veya kuruma (SGK) doğrudan yapılan yazılı başvurularda, aylık bağlanması talep tarihi olarak dilekçenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilen taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, kuruma intikal tarihi olarak kabul ediliyor. Emekli aylığı da genel kural olarak yazılı istek tarihinden sonraki aybaşından başlatılıyor.

Aylık bağlanması talep tarihinde yaşlılık (emekli) aylığı için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirememiş olan ancak yerine getirilemeyen şartı talep tarihinden itibaren 1 ay içinde yerine getiren sigortalının talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih itibarıyla geçerli sayılıyor.

İletinizde tekrar dilekçe istenmesinin nedenini belirtmemişsiniz. Ancak devamındaki ifadelerinizden ilk başvurunuzun kurum kayıtlarına alınmadığı ya da başvuru evrakınızın bulunamadığı anlaşılıyor.

İkinci kez dilekçe istenmesine neden, ilk başvuru evrakınızın bulunamaması ise elinizdeki PTT'nin teslim evrakına göre; neden, başvurunuzu emeklilik şartlarını sağlamadan yapmış olmanız ise emeklilik şartlarını başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde yerine getirmiş olduğunuzdan, 13 Eylül 2019 tarihli başvurunuzun geçerli sayılması gerektiğini değerlendiriyorum.

Buna göre de emekli aylığınızın, emekliliği hak ettiğiniz 4 Ekim 2019 tarihini izleyen aybaşından (2019 Kasım ayından) itibaren bağlanması gerekir. Emekli aylığınız 2019 Aralık ayından geçerli olmak üzere bağlandığına göre, 2-3 aylık değil 1 ay eksik emekli aylığı almış olursunuz. İtirazlarınız reddedildiğine göre, bu 1 aylık eksik ödeme için isterseniz yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Kira bedeli kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Site görevlisine kiralamak suretiyle bir ev tahsis ettik. Evin kirası her ay yönetim tarafından nakden ödenmektedir. Ayrıca SGK'dan aldığımız görüş uyarınca kira bedelini prim matrahına da dahil etmemekteyiz. Site görevlisinin emekliliği yaklaşmaktadır. Kira bedelini kıdem tazminatına dahil edecek miyiz? Alhas Öğretmen

Kıdem tazminatının hesabı son brüt ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında, esas ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün sözleşme veya kanundan doğan ve süreklilik arz eden menfaatler de göz önünde tutulur. Diğer bir deyişle kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. İşçiye sağlanan menfaatin sigorta prim matrahına dahil olup olmaması önemli değildir.

Bu bağlamda, site görevlisine ev tahsis edilmesi, kendisine sağlanmış para ile ölçülebilen ve süreklilik arz eden menfaat niteliğinde olup, tahsis edilen ev için ödenen kira bedelinin kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilmesi gerekir.