Emlak vergisi muafiyetinde brüt alan hesabı

Türkiye sınırları içinde tek konutu olan emekli, dul ve yetimler ile geliri olmayan ev kadını ve işsizlerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimleri ile engellilerin, bu evler için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından (muafiyetten) yararlanabilmelerinin şartları ile bazı özellikli durumları, 12 Mayıs 2021 tarihli SÖZCÜ'deki köşemde paylaşmıştım.

Muafiyetten yararlanmak için aranan şartlardan biri, konutun brüt alanının 200 metrekareyi geçmemesi şartı. Bu şart aynı zamanda ev sahipleri ile belediyeler arasında üzerinde anlaşma sağlanamayan en önemli konu. Zira, gelen okur sorularının yoğunlaştığı konuların başında “brüt alan hesabı” ile ilgili olarak belediyelerle yaşanan ihtilaflar geliyor.

★★★

Örneğin, bir okurum, eşine ait dairenin orijinal mimari projesinde; brüt kullanım alanının 183.76 metrekare, net kullanım alanının 144.66 metrekare, ayrıca toplam inşaat alanı olarak 260.68 metrekare gösterildiğini, muafiyet taleplerinin dairenin brüt alanının 200 metrekareden büyük olduğu gerekçesiyle reddedildiğini ve belediyeye göre dairenin 270.34 metrekare olduğunu belirterek, mevzuatta bahsi geçen “brüt” kelimesinin neyi ifade ettiğini açıklamamı istemiş.

★★★

Emlak vergisi uygulamasında binanın brüt alanı ile ilgili olarak 6, 13 ve 14 seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğlerinde açıklamalar yapılmıştır.

6 ve 13 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğlerinde, emlak vergisi uygulamasında binanın dıştan dışa (brüt) yüzölçümünün esas alındığı, bu alana kömürlük, çamaşırlık, müstakil garaj gibi binaya (bağımsız bölüme) doğrudan doğruya tahsis edilmiş eklentilerin alanı ile hol, merdiven boşlukları, kapıcı ve kalorifer daireleri, sığınaklar gibi ortak kullanım yerlerinin arsa payı oranına göre metrekare olarak bulunacak alanının ilave edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

14 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğ'nde de, emlak vergisine esas alınacak bina değerinin tespitinde binanın dıştan dışa (brüt) yüzölçümünün esas alınacağı;

binanın (apartmanda ise dairenin) dıştan dışa yüzölçümünün dış duvarlar arasındaki mesafeler itibariyle metrekare cinsinden bulunacak alanı olduğu,

binanın dıştan dışa yüzölçümü kesin olarak bilinmediği taktirde, faydalı yani net alanın yüzde 25 fazlasının dıştan dışa yüzölçümü olarak bildirilmesinin mümkün olduğu, buna göre net alanı 100 metrekare olan bir apartman dairesinin beyan edilmesi gereken brüt alanı 125 metrekare olacağı,

bu şekilde hesaplanan brüt alanın, hol, merdiven boşluğu, kapıcı ve kalorifer dairesi, sığınak gibi ortak kullanım yerlerinden paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatın yüzölçümünü de içereceği, açıklanmıştır.

★★★

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlere ve verilen özelgelere göre, emekli, dul ve yetimler ile geliri olmayan ev kadını ve işsizlerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimleri ile engelliler için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasında, konutun brüt alanının hesabında, binanın (apartmanlarda dairenin) dış duvarları arasındaki mesafeler itibariyle bulunan alanına (dıştan dışa yüzölçümüne), kömürlük, çamaşırlık, müstakil garaj gibi binaya (bağımsız bölüme) doğrudan tahsis edilmiş eklentilerin alanı ile hol ve merdiven boşlukları, kapıcı ve kalorifer daireleri, sığınaklar gibi ortak kullanım yerlerinin arsa payı oranına göre metrekare olarak bulunacak alanlar da ilave ediliyor.

Binanın (apartmanlarda dairenin) ortak alanlarından gelen paylar ile birlikte dıştan dışa yüz ölçümü toplamının 200 metrekarenin üzerinde olması halinde muafiyetten yararlanılamıyor.

Loading...