Faizler siliniyor ama parası olana

Başlık tanıdık gelebilir. Zira aynı başlığı yaklaşık 7 ay önce de kullanmıştım.

Bilindiği üzere, başta vergi ve sigorta prim alacakları olmak üzere birçok kamu alacağının yeniden yapılandırılarak tahsilini öngören son “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 3 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 7326 sayılı Kanun olarak yasalaştı.

Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Sizler bu yazıyı okurken, belki de Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmiş olacak.

Benzer düzenleme (matrah ve vergi artırımı hariç), 7 ay önce 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılmıştı. Neredeyse adları bile aynı. Sadece ilkinde “… Yapılması Hakkında Kanun”, şimdikinde “…Yapılmasına İlişkin Kanun” ibaresi kullanılmış.

Kapsam ve yararlanma şartları ile sağladığı avantajlar hemen hemen aynı. Yapılandırılan borç asılları ile yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.

Yapılandırılan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si tahsil edilmeyecek, yani silinecek. Parası olana güzel bir imkan!..

Yeni kanun, öncekinden farklı olarak vergi mükelleflerine matrah ve vergi artırım imkanı getiriyor.

KULÜPLERE 72, VATANDAŞA 36 AY VADE

Ödeme şartları, geçmişteki ve bir önceki 7256 sayılı Kanun'la getirilen yapılandırma düzenlemelerinden farklı değil. Yine kısa bir başvuru süresi (ağustos ayı sonuna kadar), en fazla 18 taksit ve 36 aylık ödeme süresi ile vergilerde eylül, sigorta primlerinde ekim ayından başlayan taksit ödemeleri…

Spor kulüpleri, yapılandıracakları borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte, yani 72 ayda ödeyebilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken yeniden yapılandırılmış borç tutarları ise, aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte, yani 120 ayda ödenebilecek.

BAŞARI ŞANSI?

7 ay önce aynı başlıklı yazımda, içinde bulunulan pandemi sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri halen devam ederken, işçisinden işverenine toplumun büyük bir çoğunluğu günü kurtarma mücadelesi içindeyken, daha esnek ve uzun vadeli bir yapılandırma modelinin öngörülmemiş olmasını eleştirmiş, yapılan düzenlemenin beklentileri karşılamadığı gibi, kamu alacaklarının tahsilat şansını da azalttığını belirtmiştim.

Nitekim, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçları için henüz 3, SGK prim borçları için 2 taksit süresi geçmişken yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duruldu. Zira başvuranların birçoğu taksitlerini ödeyemedi. Bu nedenle olmalı ki; borçlarını 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmış olanlar da yeni yapılandırma kanunu hükümlerinden yaralanmak için başvurabilecekler.

Bugün gelinen noktada, yapılan düzenlemenin gerekliliği yadsınamaz. Ancak pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri halen devam ediyor. Henüz tam olarak normalleşmeye geçilemedi. Önümüzdeki günlerde tam normalleşmeye geçmek mümkün olsa bile, yaklaşık 1.5 yıldır kapalı olan işletmelerin bir anda kendilerini toparlamaları beklenmiyor herhalde.

Yapılandırma koşullarının yeni kanunda da sanki ekonomik koşullar normale dönmüş gibi belirlenmesi, kanunun başarı şansını azaltıyor.

En azından başvuru süresi yıl sonu olarak belirlenebilir, taksit ödemeleri 2022 yılından başlatılarak, taksit sayısı ve ödeme vadeleri spor kulüplerinde olduğu gibi 72 ay olarak belirlenebilirdi.

Yine borcu olanlar yapılandırma için mutlaka başvuracak. Zira başvuru için ödeme yapmak gerekmiyor. Ancak sıra ödemeye gelince yine taksitler ödenemeyecek. Yapılandırmalar bozulacak. Devletin de öngördüğü tahsilat gerçekleşmeyebilecek.

Loading...