İhbar tazminatına hangi durumda hak kazanılır?

Türk Telekom'da teknik müdür yardımcısı olarak çalışırken üç kez alt unvan ve iki kez kısım değişikliğine uğradım. İkinci yer değişikliğimdeki görev yerimde çalışırken emekli olmam istendi. Ret cevabı vermem sonucu önüme konulan fesih bildirimini imzaladım. Bir gün sonra, aile ve iş arkadaşlarımın telkinleri sonucu ikale sözleşmesini imzalayarak zoraki emekli edildim. Ansızın gelişen bu olay sonucu ihbar tazminatı almaya hak kazandığımı düşünüyorum. Arabuluculuk başvurusu yapmadan önce değerli fikirlerinizden yararlanmak isterim. İsmi saklı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun  25. maddesinde sayılan haklı nedenler dışında bir nedenle sona erdirilmesi halinde söz konusu olur.  Şöyle ki, belirsiz süreli iş sözleşmesini sona erdiren tarafın (işçi veya işverenin) iş sözleşmesinin feshinden önce durumu diğer tarafa bildirmesi gerekir. Bildirim süresi, işçinin çalışma süresine göre iki ile sekiz hafta arasında değişmektedir.

Kanun, işverene bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini hemen sona erdirme hakkı vermiştir. Yani, iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, işveren bildirim süresi yerine, bildirim süresine ilişkin ücreti peşin ödeyerek iş sözleşmesini sona erdirebilmektedir. Bildirim süresini beklemek istemeyen işverenin, bildirim süresine ilişkin olarak ödediği ücret, ihbar tazminatı olarak adlandırılmaktadır.

Paylaştığınız bilgi ve belgelere göre iş sözleşmeniz karşılıklı anlaşma (ikale) ile sonlandırılmış. İkale sözleşmenizde yer alan hükümlere göre, ihbar tazminatına hak kazanamayacağınızı değerlendiriyorum.

Kardeşim babamız üzerinden sağlık yardımı alabilir mi?

Kız kardeşim emeklilik için yaşı bekliyordu. Ağır epilepsi hastası olduğundan, 2017 yılında malulen emekli oldu. 2020 yılında tekrar heyet raporu istediler. Pandemi sebebiyle ve rapor süreleri de uzatıldığı için yenilemeye gitmedik. Eylül 2020 itibarıyla maaşı kesildi, hastane ve ilaçları parayla alabiliyoruz. Rapor için gittiğimizde, puanı yeterli gelmedi, itiraz ettik bekliyoruz. Kardeşim eşinden ayrı. Bağ-Kur'dan emekli babamızı 1996'da kaybettik. Emeklilik için yaşını beklerken, babam üzerinden sağlık hizmeti alabilir mi? Ayla Yönet

Kız kardeşiniz halen çalışmıyor ve eşinden ayrı (boşanmış) olması nedeniyle, malullük aylığı ya da yaşını doldurup emekli aylığı bağlanana kadar geçecek sürede babanızdan yetim aylığı alma hakkı var. Babanızdan yetim aylığı bağlanması için başvuruda bulunabilir. Yetim aylığı bağlandığında, buna bağlı olarak sağlık yardımı da alabilir.

Loading...