İşten çıkarılan çalışanın hakları

7.500 TL net ücretle çalışıyorum. Brüt ücretim de 10.400 TL civarında. Şirkete 1 Ağustos 2018 tarihinde girdim. İşten çıkarma yasağı bittiğinde, yani 30 Haziran 2021 tarihinde çıkarılma durumum olacak diye düşünüyorum. İşten çıkarıldığımda alacağım tazminat miktarı ve haklarım hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Kıdem ve ihbar dışında ne talep etmeliyim? İsmi saklı

Kıdem tazminatı, en az bir tam yıl çalışmış olmak koşuluyla işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında ödenmekte olup, bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ancak kıdem tazminatının yıllık miktarı, hizmet akdinin sona erdiği tarihte geçerli olan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor.

2021 yılının birinci altı aylık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olup, 1 Temmuz'dan itibaren memur maaş katsayılarında gerçekleşecek artış oranında artacaktır.

Aylık brüt ücretiniz kıdem tazminatı tavanını aştığından, çalışma sürenizin her tam yılı için hizmet sözleşmenizin sona erdiği tarihteki kıdem tazminatı tavanı tutarında, bir yıldan artan süre için oransal olarak kıdem tazminatı hesaplanır. Hesaplanan kıdem tazminatı tutarı üzerinden binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

1 Ağustos 2021 tarihinden önce işten çıkarılmanız halinde, 6 hafta önceden işveren tarafından haber verilmesi, bildirim süresi verilmeyecek ise 6 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. İhbar tazminatı üzerinden sigorta primi kesintisi yapılmaz ancak gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Varsa hak kazanıp da kullanmadığınız ücretli izin sürelerinize ilişkin izin ücretlerinizin de işten çıkarıldığınızda ödenmesi gerekir. İzin ücretinden sigorta primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Diğer yandan, işyerinde çalışan sayısı 30 veya daha fazla ise işten çıkarılma sebebine göre işe iade davası açmanız da söz konusu olabilir.

Kısmi ihya (canlandırma) yapılamıyor

2003 yılından 2011 yılına kadar servis taşımacılığı yaptım. 2008 yılına kadar olan günlerim silindi. 1300 gün açığım var, borçlanma yapabilir miyim? Naziye But

Silindi dediğiniz süreler prim borcunuz nedeniyle silinen (durdurulan) Bağ-Kur sigortalılık süreleri ise 7326 sayılı yapılandırma kanununa göre yeniden yapılandırılmasını talep ederek silinen sigortalılık sürelerinizi ihya edebilirsiniz (canlandırabilirsiniz). Ancak kısmi ihya yapılamıyor. Silinen sürelerin tamamını ihya etmeniz ve hesaplanacak tutarı en geç ilk taksit ödeme süresi olan 2021 Ekim ayı sonuna kadar ödemeniz gerekir.

Loading...