KÇÖ için çalışan başvurabilir mi?

Oğlumun bir arkadaşı 9 yıldır bir şirkette çalışıyor. Pandemi döneminde evden çalışmaya devam etmişler. Önce işyerinden telefonla arayarak istifa etmesini, tazminatını ödeyeceklerini belirtmişler. Daha sonra mail ile pandeminin işyerlerini olumsuz etkilediğini ve bu şartlarda da performansının yetersiz kaldığını, ücretsiz izine çıkarılacağını, isterse kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirmişler. Benim bildiğim işçinin böyle bir hakkı yok, işveren başvurabilir. İşyerinde başka kimseye böyle bir yazı gitmemiş. Bu durumda ne yapmasını önerirsiniz? İyice oyuncak oldu çocuklarımız, yazık. Çiğdem Yıldırım

Ücretsiz izin uygulaması, maalesef bazı iyi niyetli olmayan işverenler tarafından, çalışanlarını yıldırmak ve tazminatsız olarak işten ayrılmaya zorlamak için baskı unsuru olarak kullanılıyor.

Sizin de belirttiğiniz gibi, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için çalışan başvuramıyor. Başvuru işveren tarafından yapılıyor. Son Cumhurbaşkanı kararına göre işveren, 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.

Her olayı kendi özel koşullarında değerlendirmek gerekmekle birlikte, işverenin kısa çalışma başvurusunda bulunmayıp ücretsiz izne çıkarması, bunu da sadece bir çalışanına uygulaması, hem eşit davranma ilkesine aykırılık, hem de kötü niyetli davranış olarak değerlendirilebilir ve bu da çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir.

Ancak iş sözleşmesinin feshi, fesihle birlikte kıdem tazminatının da ödeneceği anlamına gelmiyor. İşveren, feshin haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatını ödemeyebilir. Bu durumda öncelikle arabulucuya başvurulması, arabuluculuk görüşmesinden sonuç alınamaması halinde yargıya başvurulması gerekir.

Loading...