KÇÖ için çalışanda aranan şartlar

İşverenim İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu. 5 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmediğini öğrendim. Son 3 yılda 450 gün, son 60 gün çalışan olma şartlarım tutuyor. Öğrenmek istediğim; son 60 günün 12 günü karantinada raporlu olduğumdan 48 gün gözüküyor, rapor mazeretten sayılmıyor mu? 2020'de 108 gün, 2019'da 358 gün, 2018'de 222 gün olmak üzere toplam 688 günüm var. Aynı adreste aynı iş kolunda çalışırken mükellef değişikliği nedeniyle 2020/2. ayında işten çıkış, aynı işyerine (isim ve mükellef değişti) 2020/10. ayında tekrar giriş yapıldı. Acaba aynı yerde 450 gün şartı mı aranıyor? Bundan dolayı mı hak edemedik? B. Kemal Akın

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için çalışanda, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartları aranıyor. Bu bağlamda, 450 günün aynı işyerinde geçirilmiş olması gerekmiyor. Karantina süresi de 60 gün hizmet akdine tabi olma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu 60 günün aynı işyerinde olması gerekiyor. 2020 Ekim ayında aynı işyeri adresinde de olsa başka bir işveren yanında çalışmaya başladığınızdan, 60 günlük sürenin hesabında son işveren yanındaki hizmet süreniz dikkate alınır. 2020 Ekim ayında çalışmaya başladığınız gün ile kısa çalışmaya başlama tarihi arasında 60 gün yoksa, bu şart sağlanamamış, talep de bu nedenle kabul edilmemiş olabilir.

Yasa geriye dönük borçlanma hakkı vermiyor

Annem 1967 doğumlu. 1 Ekim 1985 işe giriş tarihi. 2040 gün prim ödemesi var. Bağ-Kur'lulara çıkan yeni yasadan yararlanarak geriye dönük ödeme yapabilir mi ve bu şekilde emekli olabilir mi? Veya bunların dışında geriye dönük ödeme yaparak nasıl emekli olabilir? E. Erdem Akay

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun geriye dönük borçlanma hakkı, diğer bir deyişle sigortasız geçen süreler için prim ödeyerek bu sürelerin sigortalılık süresi olarak kazanılmasına imkan sağlamıyor. Kanun, prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur sigortalılarının, durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etmelerine (canlandırmalarına) imkan sağlıyor. Annenizin geçmişte prim borcu nedeniyle durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süresi yoksa, ihya (geriye dönük ödeme) yapamaz. Bunun dışında ancak ilk defa sigortalı olduğu 1 Ekim 1985 tarihinden sonra doğan çocukları (en fazla üç çocuk) için doğum borçlanması yapabilir.

Son 1260 gün 4/a kapsamında olmalı

Babam 1960 Ocak doğumlu. İlk işe giriş tarihi SSK üzerinden 10 Haziran 1980 olarak gözüküyor. Şu an 4/a kapsamında 1822 gün, 4/b kapsamında ise 5 yıl 6 ay 19 günlük prim ödemesi bulunuyor. Son 36 aydır da düzenli olarak 4/a kapsamında primleri yatıyor. SSK'dan emekli olabilmesi için gereken süre ve hangi tarihe kadar prim ödemesi yapmamız gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz? Mustafa Kandemir

Babanız 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 60 yaş şartlarıyla 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilir. Verdiğiniz bilgilere göre her üç şartı da sağlamış durumda. Ancak bir de son 2520 günlük prim ödemesinin en az 1260 gününün 4/a kapsamında olması gerekiyor. Bu şartı yerine getirdiğinde (son 36 ay 4/a kapsamında prim ödemesi varsa, 6 ay sonra bu şartı yerine getirmiş olur) emekli olmaya hak kazanır.

Loading...