KÇÖ’den yararlanan yabancı uyruklu işçiler

Mali müşavir olarak çalışmaktayım. Mükelleflerimiz arasında çalışma izni almış yabancı işçi çalıştıranlar var. Pandemi döneminde yabancı işçilerin bir kısmı kısa çalışma ödeneği almakta, bir kısmı da ücretsiz izinden dolayı nakdi ücret desteğinden faydalanmaktadır. Yapılan işlemden dolayı ileride bir sıkıntı yaşanması söz konusu olur mu? Bülent Dağdibi

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ), 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin kısa çalışma uygulanan işyerinde çalışan ve çalışma süreleri ile işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından kısa çalışma ödeneğine hak kazanan sigortalılara yapılan bir ödeme.

Nakdi ücret desteği, iş sözleşmesine tabi olarak çalışmakta iken 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere yapılan bir ödeme.

Her iki ödeme için de T.C. vatandaşı olma şartı aranmıyor. Kısa çalışma ödeneği için, ister Türk ister yabancı ülke vatandaşı olsun 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmak, nakdi ücret desteği için de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesine tabi olarak çalışıyor olmak gerekiyor. Bu bağlamda, çalışma izni alınmış yabancı uyruklu işçiler TC vatandaşı olan işçilerle aynı haklara sahip olup, kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlandırılmasında bir sakınca yok.

Gelir testine başvurabilirsiniz

Sol ayağımdan yüzde 15 ömür boyu engelim olduğuna dair raporum var. Daha önce yeşil kartlı idim. Yaklaşık 3 yıldır genel sağlık sigortası (GSS) ödeyemiyorum. Borç bir hayli çoğaldı. Ablam, kızı ve ben 3 kişi aynı evde kalıyoruz. Ablam babamdan yetim maaşı alıyor, bununla geçiniyoruz, ev kira. Şimdiye kadar gelir testi yaptırmadım. Şimdi gelir testi yaptırsam GSS prim borcum silinebilir mi? Ablam aylık 2.400 TL almakta. Osman Beke

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin çıkarılan 7326 sayılı Kanun ile sizin gibi zorunlu genel sağlık sigortalılığı tescil edilmiş olup gelir testine hiç başvurmamış olanlara gelir testine başvuru imkanı sağlandı. 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurabilirsiniz. Bence başvurmalısınız da. Zira kaybedeceğiniz bir şey olmaz.

Aynı hanede yaşadığınız aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinden (1.192,50 TL) az çıkması halinde, ilk GSS tescil tarihinden itibaren prim borcunuz silinir ve primleriniz devlet tarafından karşılanmak üzere GSS'li sayılırsınız. Şayet kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden fazla çıkarsa borcunuz silinmez, ancak 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin GSS prim borcunuzu 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ya da taksitler halinde faizsiz olarak ödeyebilirsiniz.

Loading...