Kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz

25 yıl çalıştığımda işyerinden kıdem tazminatımı alıp kendi isteğimle ayrılma şansım var mı? Çevremden olduğunu duyuyorum. Sait Özer

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14'üncü maddesine göre, emeklilik için gereken yaş dışındaki (sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı) şartlarını sağlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan 4/a (SSK) sigortalıları, 15 yıl sigortalılık süresi ile 3.600 prim gününü tamamladıklarında yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış oluyorlar. SGK'dan alacakları bu durumlarını teyit eden “kıdem tazminatı alabilir” yazısını işverene ibraz ederek kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ise 7.000 prim gününü tamamladıklarında ya da 4.500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış oluyorlar. Buna göre de 7.000 prim gününü tamamlayan ya da 4.500 prim günüyle 25 yılık sigortalılık süresini dolduran, kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabiliyor.

Sigorta başlangıç tarihinizi belirtmemişsiniz. Sorunuza “25 yıl çalıştığımda…” diye başladığınıza göre, sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olmalı. Buna göre, 7.000 prim gününü tamamladığınızda ya da 4.500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduğunuzda kıdem tazminatınızı alıp kendi isteğinizle işten ayrılabilirsiniz. Ancak bunun için SGK'dan bu durumuzu teyit eden “kıdem tazminatı alabilir” yazısı alarak işverene ibraz etmeniz gerekiyor.

Eşiniz yaş şartını sağlayınca emekli olabilir

Eşim 6 Temmuz 1977 doğumlu. İşe giriş tarihi 17 Mayıs 2005. Özel bankada tekaüt sandığı üyesi olarak 15 yılı aştı. Ne zaman emekli olabilir? Şu an işten ayrılsa mevcut prim gün sayısı ile yaş şartını tamamlayınca emekli olabilir mi? Şahin Demirkaya

Eşinizin emeklilik için 7.000 prim günü ve 58 yaş ya da 4.500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlaması gerekiyor. Çalışma süresi 15 yılı aştığına göre, prim günü 4.500 günden fazla olmalı. 25 yıllık sigortalılık süresini de 58 yaşından (6 Temmuz 2035 tarihinden) önce (17 Mayıs 2030'da) doldurmuş olacağından, şu an işten ayrılıp 58 yaşını doldurduğunda emekli olabilir.

Ancak kıdem tazminatı alabilmesi için çalışmasının kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor. Bu bağlamda, çalışması İş Kanunu'nun 24'üncü maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak ya da emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olarak sona ermiş olmalı. An itibarıyla yaş dışındaki emeklilik şartlarını (7.000 prim gününü veya 4.500 prim gününün yanı sıra 25 yıllık sigortalılık süresini) sağlamamış olduğundan, işten ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Loading...