Kıdem tazminatı tavanı 8 bin 285 lira oldu

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden biri ile sona ermesi halinde, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen çalışma süresinin her tam yılı için 30 günlük ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıldan arta kalan süre için de aynı oran üzerinden ödeme yapılıyor.

Söz konusu 30 günlük süre, bireysel hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilmekle birlikte, işçi lehine yapılabilecek bu değişiklik sınırsız değil.

Her bir hizmet yılı için ödenecek tazminat tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını aşamıyor.

★★★

Emekli ikramiyesinin hesabında, ilgili dönemde geçerli olan memur maaş katsayıları esas alınıyor. Memur maaş katsayıları her yılın ocak ve temmuz aylarında, toplu sözleşmede (anlaşma sağlanamaması halinde Hakem Kurulu kararında) öngörülen artış oranı ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon farkı esas alınarak yeniden belirleniyor.

★★★

Haziran ayı tüketici enflasyonunun yüzde 8.45 olarak açıklanmasıyla, ocak ayında yılın ilk yarısı için Hakem Kurulu kararına göre yapılan yüzde 3'lük artış aşıldı ve yüzde 5.45'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna göre, temmuz ayından itibaren yılın ikinci yarısı için Hakem Kurulu kararına göre yüzde 3 olan artış oranı, enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8.45 olarak gerçekleşti.

Bu bağlamda, memur maaşlarının hesabında esas alınan katsayılar yüzde 8.45 oranında artırılarak aylık katsayısı (0,179797), taban aylık katsayısı (2,814188), yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak yeniden belirlendi.

★★★

Yeni katsayılarla birlikte sadece halen görevde olan devlet memurları ile memur emeklilerinin aylıkları değil, memurlara ödenen sosyal yardım tutarları ile birlikte emekli ikramiyesi tutarları ve buna bağlı olarak İş Kanunu'na tabi çalışanlar açısından önemli olan kıdem tazminatı tavanı da arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

1 Temmuz 2021 öncesinde 7.638,96 lira olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak 645,55 lira artışla 8.284,51 liraya yükseldi.

Buna göre, iş sözleşmesi Temmuz-Aralık 2021 döneminde sona erecek olanlardan, kıdem tazminatına esas ücreti 7.638,96 liranın üzerinde olanlar, her çalışma yılı için 645,55 lira daha fazla kıdem tazminatı alacaklar.

AİLE YARDIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre, devlet memurlarına, çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş ve çocukları için aile yardımı ödeniyor.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, eş için 2.273 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen aile yardımı tutarı 376,83 liradan 408,68 liraya yükseldi.

250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen çocuk yardımı tutarı ise 44,95 lira oldu. 72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için ödenecek yardım tutarı ise 89,90 lira.

ÖLÜM YARDIMI

Yeni aylık katsayısına göre, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren devlet memurunun memur olmayan eşinin veya çocuğunun ölümü halinde ödenecek ölüm yardımı 1.708,07 lira, memurun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ise 3.416,14 lira oldu.

Loading...