Kıdem tazminatının hem tabanı hem tavanı arttı

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden biri ile sona ermesi halinde ödenen “kıdem tazminatı”, aynı işverenin işyerlerinde işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında ödeniyor. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılıyor.

30 günlük süre, bireysel iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile çalışan lehine değiştirilebiliyor.

Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerde göz önünde tutulur.

Ancak kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

Bu bağlamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı Cumhurbaşkanlığı sisteminde en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarı oluyor.

★★★

1 Ocak 2021'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısıyla tavanı arttı.

2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 oranında artışla 3.577,50 lira, memur maaş katsayısı yüzde 3 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.33 oranında artışla (0,165786) oldu.

2020 Temmuz-Aralık döneminde 2.943 lira olan bir yıllık asgari kıdem tazminatı tutarı, asgari ücret artışına bağlı olarak 3.577,50 lira oldu. Aynı dönemde 7.117,17 lira olan kıdem tazminatı tavanı ise katsayı artışına bağlı olarak yılın ilk yarısı için 7.638,96 liraya yükseldi.

Buna göre, iş sözleşmesi Ocak-Haziran 2021 döneminde sona erecek olanlardan, asgari ücretle çalışanlar her çalışma yılı için 635 lira, kıdem tazminatına esas ücreti 7.639 lira ve üzerinde olanlar ise her çalışma yılı için 522 lira daha fazla kıdem tazminatı alacaklar.

İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatı tutarı, işçinin çalışma süresine bağlı olarak 2 ila 8 haftalık ücreti üzerinden hesaplanıyor. Yeni asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin ihbar tazminatı tutarı da yüzde 21.56 oranında artmış oldu. İhbar tazminatında tavan bulunmuyor.  

AİLE YARDIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre devlet memurlarına, çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş ve çocukları için aile yardımı ödeniyor.

Eş için aile yardımı tutarı, 2.134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 2.273'e çıkarılmasına ve aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak 2021 yılının ilk yarısında 376.83 lira, 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenen çocuk yardımı tutarı ise 41.45 lira oldu. 72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için ödenecek yardım tutarı ise 83 lira.

ÖLÜM YARDIMI

Yeni katsayıya göre, 2021 yılının ilk 6 aylık dönemi için devlet memurunun memur olmayan eşinin veya çocuğunun ölümü halinde ödenecek ölüm yardımı 1.575 lira, memurun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ise 3.150 lira oldu.

Loading...