Kısmi süreli çalışanların yıllık izni

8 Temmuz tarihli yazınızı okudum. Detaylı ve güzel anlatımınız için teşekkür ederim. Ben bir mağazada çalışıyorum. Tam süreli çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçiş yapmak zorunda kaldım. Tam süreli çalışırken hak kazandığım yıllık iznimi kısmi süreli çalışırken kullanacağım. Ücretimi kısmi süreli mi tam süreli mi çalışma üzerinden alacağım? 6 yıldır kısmi süreli çalışıyorum. 20 gün yıllık izin hakkım geçerli mi? Bayram tatilleri mağaza sektörü için de yazınızda belirttiğiniz gibi mi yoksa o şartlar bayramlarda açık olan işletmeler dışında mı geçerli? Pınar Balkaya

Kısmi süreli çalışma kanunda yer almasına karşın, kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar ve izin gibi haklardan nasıl yararlanılacağı kanunla düzenlenmemiş. Konu, yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmakta olup, kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri, ister her gün birkaç saat çalışma şeklinde gerçekleşsin, işçinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince izne hak kazanacağı, hesaplamada esas alınacak ücretin ise işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olduğu kabul ediliyor. Ayrıca, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 13. maddesinde, kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinlerini, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanacakları belirtilmiş.

Bu bağlamda, çalışma süreniz 5 yıldan fazla olduğundan yıllık izin süreniz 20 gün olur. Kısmi süreli çalıştığınız dönemlere ilişkin olarak hak kazandığınız izinleri, fiilen çalışmanız gereken süreler dikkate alınarak değil, izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanırsınız. Örneğin, haftanın bir veya bazı günleri çalışıyorsanız 20 günlük izninizi, 20 iş günü içinde çalışmanız gereken günlerde çalışmayarak kullanmış olursunuz. Çalışmadan boşta geçirdiğiniz süreler de 20 günlük izin süresine dahil edilir. Kısa çalışmanız her gün birkaç saat çalışma şeklinde ise 20 iş gününde çalışmanız gereken saatlerde çalışmayarak izninizi kullanmış olursunuz. İzin ücretiniz de yıllık ücretli izin süreleri içinde, şayet izinli olmasaydınız çalışabileceğiniz sürelere ilişkin (kısmi çalışma karşılığı) ücretiniz olur.

Tam süreli çalışma döneminde hak kazandığınız yıllık izinleri de izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanırsınız. İzin ücretinizin ise tam süreli (tam gün) çalışma karşılığı ücret tutarında olması gerektiğini değerlendiriyorum.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında, izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinin izin süresinden sayılmaması kuralı, hem kısmi süreli çalışanlar hem de mağaza sektöründe çalışanlar için geçerli.

Ulusal bayram veya genel tatil nedeniyle çalışamayan kısmi süreli çalışan, çalışamadığı günün ücretini, çalışma süresiyle orantılı olarak alır. Bu günlerde de çalışması durumunda ise hem çalışma karşılığında hak kazandığı ücreti hem de o güne ilişkin tatil ücretini alır. Ancak haftanın belli günlerinde çalışılacağı öngörülen kısmi süreli çalışan açısından, çalışılmayan bir iş gününe denk gelen ulusal bayram veya genel tatil günü için ücret ödemesi yapılmaz.

Loading...