Konutun lüks olması muafiyete engel değil

İlgiyle okuyoruz. Geliri olmayan, 200 metrekarenin altında tek daire sahiplerinin emlak vergisi mükellefi olmadığını belirtmiştiniz. Belediye yetkilileri dairenin lüks konut olduğu gerekçesi ile, eşimin tek dairesi olduğu halde emlak vergisi tahakkuk ettirmişler, internetten yatırmış. Bunun bir açıklaması var mı? Coşkun İkizler

İndirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasında (muafiyetinde) konuta ait inşaatın sınıfı (lüks, birinci, ikinci vb.) dikkate alınan bir kıstas değil. Diğer bir deyişle, daire lüks konut diye muafiyetten yararlandırılmaması söz konusu olmaz. Sahip olunan tek konut olması, 200 metrekareyi aşmaması, sahip olan kişinin durumu gibi aranan şartlar sağlanıyorsa, daire ultra lüks de olsa muafiyetten yararlandırılır. Hatalı bir değerlendirme yapılmış ya da farklı şekilde ifade edilmiş başka bir neden olabilir.

5 yıllık verginin iadesi talep edilebilir

Eşimin 100 metrekare tek dairesi var. Orayı kiraya verdik, biz de başka semtte kirada oturuyoruz. Yıllardır hem emlak hem de kira gelir vergisi veriyoruz. Sizce vergiden muaf olma ihtimali var mı? Kürşat Arslan

İndirimli (sıfır oranlı) bina vergisi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Bu bağlamda, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip kendileri de kirada oturanlar, gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

Eşiniz emekli ya da ev kadını ise, hisseli de olsa başka evi yoksa emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir. Ancak bunun için ilgili belediyeye durumuna uyan bildirimi vermesi gerekiyor. Bildirim formu belediyeden temin edilebilir. Birçok belediye beyana dayalı olarak muafiyet uyguluyor. Ayrıca geriye dönük 5 yıllık ödenmiş emlak vergisinin düzeltme yoluyla iadesini talep etmeniz de mümkün.

Elde edilen kira gelirinin ise gelirin elde edildiği yıl için belirlenen mesken kira geliri istisna tutarını aşması halinde, izleyen yılın mart ayında beyan edilmesi gerekiyor. Gider yöntemi olarak gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, ödenen kira gideri, kira gelirinden indirilebiliyor ve ödenecek vergi buna göre hesaplanıyor.

Bayram ikramiyesi sadece bir aylık için ödenir

Ben kendim emekliyim. Babamdan yetim aylığı alıyorum. Bayramda sadece benim emekliliğimden 1.100 lira bayram ikramiyesi aldım, yetim aylığına ikramiye vermediler. Bu benim hakkım değil mi? Gülhis Çalık

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden bayram ikramiyesi ödeniyor. Kendi emekli aylığınız ile birlikte babanızdan yetim aylığı alan kişi olarak iki ayrı dosyadan aylık alan durumundasınız. Bu durumda, dosyalardan biri kendi emekli aylığınızı tamdan aldığınızdan 1.100 lira, diğeri babanızdan aldığınız yetim aylığı oranında ödeme imkanı veriyor. Yasa gereği, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapıldığından, sadece kendi emekli aylığınıza bağlı olarak 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenmesi, babanızdan bağlanan yetim aylığından dolayı ikramiye ödenmemesi doğru uygulama.

Loading...