Nakdi ücret desteği ne kadar devam edecek?

Eşim 31 Mart 2020 tarihinde işten çıkartıldı. İşsizlik maaşını hak edemediğinden dolayı nakdi ücret desteği alıyor. Nakdi ücret desteğinin ödeme  süresi kaç ay devam edecek? Mehmet Aydınlı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 24. maddesinde, 15 Mart 2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinde yer alan işten çıkarma yasağı süresini geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteği verileceği hükmü yer alıyor. Diğer bir deyişle, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlara verilecek nakdi ücret desteğinin süresi işten çıkarma yasağı süresine bağlı.

Cumhurbaşkanı işten çıkarma yasağını 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkili olup, süre en son 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay (17 Mart 2021 tarihine kadar) uzatıldı.

Bu bağlamda, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlara verilecek nakdi ücret desteğinin süresi de işten çıkarma yasağı süresine paralel olarak 17 Mart 2021 tarihine kadar uzamış oldu. Yeni bir süre uzatımı olmazsa, 17 Mart 2021 tarihini geçmemek üzere, eşiniz işsiz kaldığı sürede nakdi ücret desteği alabilecek. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması halinde 30 Haziran 2021 tarihine kadar nakdi ücret desteği ödemesi söz konusu olabilecek.

Vefat edene peşin ödenen aylık geri alınır mı?

17 Ocak 2021 tarihinde annemi kaybettim. 1 Ocak 2021'de Emekli Sandığı'ndan aldığı 3 aylık maaşı çekmiştik. Şimdi bizim maaş iadesi yapmamız söz konusu olabilir mi? Ankara'da bir yetkili “Devlet helalleşiyor” dedi, güvenemedik. Doğan Girgin

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 121. maddesinde, Sandık tarafından ilgililere istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerin beş yıl geriye dönük olarak tahsil edileceği belirtilmesine karşın, 122. maddesinde ölüm halinde avans veya peşin olarak ödenen aylıkların geri alınmayacağı hüküm altına alınmış.

Bu bağlamda, aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanların peşin ödenen aylıkları vefatları halinde geri alınmıyor. Ancak makam, görev ve temsil tazminatları ilgililere hayatta bulundukları sürece ödendiğinden, hak sahibinin vefatı halinde makam, görev ve temsil tazminatlarına ilişkin tutarlar borç çıkartılarak tahsil ediliyor.

Buna göre, annenizin peşin ödenen Şubat ve Mart aylarına ilişkin aylıklarını iade etmeniz gerekmiyor. Ancak emekli aylığı ile birlikte makam, görev ve temsil tazminatı da alıyor idiyse bunların iadesi talep edilebilir.

Tercih yapabilirsiniz

Babam Emekli Sandığı emeklisi. Ben de Emekli Sandığı'na tabi çalışanım. Eşimden boşandım. Annem de vefat etti. Şimdi veya emekli olunca babamdan aylık alabilir miyim? Çok araştırdım ama cevaplar farklı farklı. Senhan Sözdinler

Her ikiniz de Emekli Sandığı mensubu olduğunuzdan, çalışırken babanızdan aylık alamazsınız.

Emekli olduktan sonra da hem kendi emekli aylığınızı hem babanızdan aylık alamazsınız. Ancak babanızdan bağlanacak aylığı tercih edebilirsiniz. Bu durumda kendi emekli aylığınız kesilir, sadece babanızdan bağlanacak aylığı alabilirsiniz.

Loading...