Tek evi olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti

Başlıkta “tek evi olan emekliler” dedik ama konu sadece emeklileri ilgilendirmiyor.

Vefat etmiş ana, baba ya da eşinden dul veya yetim aylığı alanları, geliri olmayan ev kadınları ve işsizleri, gazileri, şehitlerin dul ve yetimleri ile engellileri de ilgilendiriyor.

Bilindiği üzere, emlak vergisi birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. Bu bağlamda 2021 yılına ilişkin emlak vergisi birinci taksitinin içinde bulunduğumuz mayıs ayının sona kadar ödenmesi gerekiyor.

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan

■ Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler

■ Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler

■ Gaziler

■ Şehitlerin dul ve yetimleri

■ Engelliler

ise sahip oldukları bu tek konutları için emlak vergisi ödemiyorlar. Zira bunlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulanıyor. Ancak bu kişilerin emlak vergisi ödememeleri için 200 metrekareden büyük olmayan tek eve sahip olmanın yanı sıra bazı koşullar ve özellikli durumlar söz konusu.

GELİR SINIRI

Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmama şartı aranan emekli, dul ve yetimler ile ev kadını ve işsizlerin, 49 bin TL'ye kadar olan mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı gibi menkul sermaye iradı gelirleri, emlak vergisi muafiyetinden yararlanmalarına engel değil. Söz konusu gelirlerin 49 bin TL'yi aşması halinde indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılamıyor.

BİZZAT OTURMA ŞARTI

Muafiyetten yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutunu kiraya verip kirada oturanlar da sahip oldukları tek konutları için emlak vergisi ödemiyor.

YAZLIKLAR

Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık, bağ ya da yayla evi, devre mülk türü konutlar için muafiyetten yararlanılamıyor. Söz konusu evler sahip olunan tek ev olsa da emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor. Ancak bu evlerde sürekli oturulması (ikamet edilmesi) ve başka evin de olmaması halinde muafiyetten yararlanmak mümkün. Bu durumda ikamet kaydının, evin bulunduğu yerde olması gerekiyor.

HİSSELİ KONUT

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanıyor. Birden fazla konuta hisse ile sahip olanlar ise bu kolaylıktan yararlanamıyor.

İŞYERİ VE ARSA

Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel değil. Bu durumda da tek konut için emlak vergisi ödenmiyor. Ancak sahip olunan işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisi ödeniyor.

BİLDİRİM GEREKİYOR?

Sahip oldukları tek konut için öteden beri indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlananların durumlarında değişiklik olmadıysa bildirimde bulunmaları gerekmiyor. Ancak ilk defa indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanacak olanların, durumlarına uygun bildirim formunu ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor.

“Tüm okurlarımın bayramını kutluyor ve sağlıklı bayramlar diliyorum.”

Loading...