Sözcü Plus Giriş
SEZGİN ÖZCAN

Ücretsiz izne çıkarılan çalışanın yerine başkası alınırsa

7 Şubat 2021

2005 yılında emekli oldum. 2006 yılından bu yana çalıştığım işyerinde 1 Ocak 2021'de ücretsiz izne çıkarıldım. Bu durum pandemi koşulları gerekçe gösterilerek yazıyla tebliğ edildi. Durum pandemi koşullarından çok, gerçekte yönetim değişikliğine gidilmesiydi ve gerekli değişiklik yapıldı. Bu durumda; haklarım nedir ve ne yapmalıyım, ücretsiz izin uygulaması sonunda iş akdimin feshi halinde ücretsiz izin süreleri için de kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek miyim? İsmi saklı

Ücretsiz izin düzenlemesi, işverene ücretsiz izne çıkaracağı çalışanı belirleme konusunda bir sınırlama getirmemekle birlikte, işverenin çalışanlarını koruma ve gözetme, eşit ve dürüst davranma yükümlülüğü var. Bu bağlamda, ücretsiz izne çıkarılan çalışanın yerine bir başkası işe alınıyorsa, bu durum eşit ve dürüst davranma ilkesine aykırılık olarak değerlendirilebilir.

İşverenin sizi ücretsiz izne çıkarıp yerinize yeni eleman alması, sizinle çalışmaya devam etmeyi düşünmediği şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de öncelikle işvereninizin hakkınızda ne düşündüğünü öğrenip ona göre pozisyon alabilirsiniz. Olumsuz bir durumda fesihten önce, ayrımcılığın giderilmesi için işverene yazılı olarak ihtarda bulunup, ihtara rağmen ayrımcılığın giderilmemesi durumunda iş sözleşmesini sona erdirip, kıdem tazminatı talep edilebilirsiniz. Haklı nedenle de olsa sözleşmenizi feshettiğinizde ihbar tazminatına hak kazanamazsınız.

Diğer yandan, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi, fesihle birlikte kıdem tazminatının da ödeneceği anlamına gelmiyor. İşveren, feshin haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatını ödemeyebilecek, büyük ihtimalle de ödemeyecektir. Bu durumda öncelikle arabulucuya başvurmanız gerektiğini, arabuluculuk görüşmesinden sonuç alamamanız halinde yargıya başvurabileceğinizi bilmelisiniz.

Çalışma süreniz 3 yıldan fazla olduğundan, ücretsiz izin süresi ihbar tazminatı tutarını etkilemez. İşten çıkarılmanız durumunda ihbar tazminatınız, 8 haftalık ücretiniz tutarında olur. Ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatına ilişkin çalışma süresine dahil edilip edilmeyeceği konusu tartışmalı. Kişisel görüşüm, dahil edilmesi şeklinde.

Tarım Bağ-Kur sigortalısının primi ne kadar?

2009 yılından beri kesintisiz çiftçi Bağ-Kur primi ödüyorum. Düzenli ödemelerimden dolayı da indirimli ödeme yapıyorum. Sistemde Ocak ayı için 985,01 TL prim borcu görünüyordu ve o kadar ödedim, ama siz 23 Ocak 2021 tarihli yazınızda düzenli ödemede indirimli en düşük prim için 1.055 TL yazmışsınız. Bu benim ödemelerimde bir sorun olabileceği anlamına mı geliyor? Hatice Gül

Yazımda belirttiğim 1.055 TL, tarımsal faaliyetinden dolayı Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar dışındaki esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve şirket ortağı gibi Bağ-Kur sigortalılarının prim tutarı.

Tarımsal faaliyetinden dolayı Bağ-Kur'lu olan sizler, 2021 yılında 28 gün üzerinden prim ödediğinizden, indirimli prim tutarınız 985,01 TL oluyor. Ödediğiniz prim tutarı doğru.