Yurtdışında çalışma durumunda emekli aylığı kesilir mi?

Kafamı kurcalayan ve cevabını bulamadığım soruyu size ileteyim istedim. 2009 yılından beri SSK emeklisiyim. Yurtdışında bir şirkette işe girmem veya şirket kurup gelir elde etmem durumunda Türkiye'den aldığım SSK emekli maaşım kesilir mi? Ayhan Birol

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nda, “1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden” yaşlılık (emekli) aylığı bağlandıktan sonra yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceği öngörülmüş olmakla birlikte, SGK Genelgesi'ne göre, kişi 1 Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olsa da emekli aylığı Ekim 2008 öncesi ve sonrası prim günleri üzerinden hesaplanmış ise, yurtdışında çalışmaya başlaması halinde emekli aylığı kesiliyor.

Emekli aylığınız sadece Ekim 2008 öncesi prim günleriniz üzerinden bağlandıysa, 1 Ekim 2008 sonrasına ait prim ödemeniz yoksa, yurtdışında çalışmaya başlamanız halinde emekli aylığınız kesilmez. Ancak SGK'nın yasaya aykırı genelgesine göre, emekli aylığınız Ekim 2008 öncesi ve sonrası prim günleriniz üzerinden hesaplandıysa, diğer bir deyişle Ekim 2008 sonrasına ait prim ödemeniz varsa, yurtdışında çalışmaya başladığınızda emekli aylığınız kesilir. Yurtdışındaki çalışmanız sona erdiğinde, yazılı talepte bulunmanız üzerine, talep tarihini izleyen ödeme döneminden itibaren emekli aylığınız tekrar bağlanır.

Sağlık sebebiyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı

Mayıs 2021 tarihine kadar bir işyerinde son 2.5 yılı sürekli olarak, 1.5 yıl da belirli tarihlerde fasılalı olarak part-time çalıştım. Eşimin hastalığı ve vefatından sonra, Mayıs 2021'de sağlık sebepleri nedeniyle işten kendim çıktım. Bana kıdem tazminatı hakkım olmadığı söylendi, doğru mudur, hakkım varsa ne yapabilirim? Gülay Dönen

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin I/a bendine göre, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak (ihbar süresi vermeden) feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak iş sözleşmesinin sağlık sebebiyle işçi tarafından feshedilebilmesi için sağlık kurulu (en azından uzman doktor) raporuyla bu işte çalışmasının sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğunu belgelemesi gerekir.

Bu bağlamda, sağlık sebebiyle işten çıkarak kıdem tazminatına hak kazanabilmeniz için, yaptığınız iş sağlığınız ve yaşayışınız için tehlike arz etmeli ve bu durumu en azından uzman doktor raporuyla belgelemelisiniz.