Adalet yaşam güneşidir

Ahlak insanlık göstergesidir.

Doğumdan ölüme geçen sürenin “ömür” olarak adlandırılması dünyada kalma zamanını, yaşam sınırını anlatır. Yaşamın aydınlığı ve esenliği, insanın duyacağı ve doyacağı en büyük taddır. Sağlık başta olmak üzere sorunlarla başa çıkmak yetisi, edinimlerin ve kazanımların mutluluğu çok değerli katkılar olmakla birlikte haksızlık ve kötülükleri giderme, yaraşır olduğunu edinme ve güvenlik yaşam gücünü dokuyan değerler, dayanaklardır. Bunları sağlamanın, kötülükleri ve haksızlıkları giderip onarmanın yöntemi ve yolu da adaletle açık ve aydınlık olur. Yaraşır olduklarını edinme ve koruma güveni, aykırılık ve haksızlıkları önleyip giderme gücüyle adalet gerçekten yaşam güneşidir.

Değişik yollar, bahaneler ve yöntemlerle karşılaşılan haksızlıklar yaşam aydınlığını karartan kötülüklerdir. Bunları önleyip gidermede toplumsal karşılıkları kurallarla gerçekleştiren hukuk uygar yaşamın gücü ve güvencesidir. Adalet güneşinin önündeki kara bulutlar, başta siyasal sapmalar olmak üzere, kaba güç ve karanlık ilişkilerdir. Adaletin katlanamayacağı gölgelerin başında iktidar gölgesi vardır. Siyasal el atmaların duyurduğu kınamalar, neden olduğu karşıtlıklar insanlık tepkilerinin ağırlığıdır.

Yaptırımların içeriği ve etkisi haksızlıkları ve kötülükleri önleyip gidermede, yaraşır olana hakkını vermede büyük anlam taşır. Bu konuda kuralların yeterliği önemli ve öncelikli koşuldur. Yargı organların özeni, hukukçuların nitelik ve kişiliğiyle bilgisi de sonuç belirlemede önemli etkenlerdir. Yararsız, sözde cezalar, gereksiz aflar ve kimi işlemlerle uygulamalar, ceza çektirimleri bu konuda önemle ele alınacak. Sorunlar, ayrıntılardır. Yargıç, savcı ve avukat eğitimi bu nedenlerle büyük önem taşımaktadır. Hukukçu niteliği özgün ve önemli bir öğedir, Anlayış, hoşgörü, koşullar, nedenler, ortam, araçlar ve konu değerlendirmelerin önemli olanlarıdır, Savunmanın tartışılmaz yeri ise her zaman yargının yüceliğini anlatır. Yargının aydınlık ve esenliği hiçbir güçte bulunmaz. Adaletin aydınlığı ve güveni, yaşam gücü olarak herkesi mutlu eder. Adaletin olmadığı yerde insanlık, insanlığın olmadığı yerde adalet olmaz.

Tüm yargı ilgililerinin yeni Adalet Yılı'nı en iyi dileklerle ve içtenlikle kutluyoruz.