Dünden bugüne bugünden yarına…

Yaşamın sınırını çizmek olanağı gücümüz dışındadır. Dünyaya gelişimiz elimizde olmamakla birlikte sonumuza ilişkin çabalar, çalışmalar, önlemler ve hazırlıklar yapabiliriz. Yarınını düşünmeden yaşamak karanlıkta kalmakla birdir. Sağlık durumu öncelikli, ağırlıklı ve önemlidir. Beden yapısını, düşün gücünü yaşamın en gerekli koşulu sayarak sağlık konularında özen, kendimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve görevimizdir. Ne var ki çoğunlukla kendi sağlığımız için yararlı olanları göz ardı ediyor, sorunların çözümü ve giderilmesi için yapılacakları savsaklayıp erteliyor, yaşamın değerini yeterince bilmiyor, iş işten geçince yanıp yakınıyoruz. Kanımca önemli yanılgılarımız ve yanlışlarımızın başında birbirimizi yeterince aramamak geliyor. Yaşamın en büyük, en etkin desteği yakınların sıcaklığıdır. Arkadaşlık, dostluk, akrabalık bağları bu bağlamda önceliklidir.

Ortamın aydınlığı ve sıcaklığı yaşamsal değer taşımaktadır. İlişkilerin niteliğindeki soyluluk ve seçkinlik yaşam gücünü dokur. Benim SÖZCÜ gazetesinden önce GÖZCÜ gazetesindeki yazılarımla başlayan içtenlikli ilişkim 15 yılı aşmış bulunuyor. Şimdi SÖZCÜ'nün değerli yöneticileri, yazarları ve tüm çalışanlarıyla süren birlikteliğimizi yaşamımın unutulmaz bir bölümü sayıyorum. Biraraya gelmemiş, tanışmamış, elsıkışmamış olsak da SÖZCÜ'nün sayfalarıyla, içeriği ve renkleriyle her zaman birlikteyiz. SÖZCÜ birlikteliğimizde mutluyuz. Yandaş değil, candaşız.

Ulusumuzun hizmetinde, Basın Ahlâk Yasası kurallarına uyma özeni, tartışmasız ve kuşkusuz gerçekçilik tutumuyla yararlı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir beklenti gözetmeden ve düşünmeden toplumsal aydınlığı amaçlıyoruz. İngilizce kökenli “Medya” sözcüğünün içerdiği kitle iletişim araçlarının günümüzdeki durumu belirgin biçimde halkımızın gözleri önündedir. Toplumun sözcüsü olmak yerine belli kişilerin, belli kuruluşların amaçlarının yanıltıcı ve aldatıcı araçları durumuna düşenlerin “Tiraj” (baskı, satış sayısı) ındaki düşüklük de ortadadır. Halk dilinde “Başkasının ağzı” olarak nitelenen olumsuzluğun yanında gerçekleri çarpıtıp saptırmak kusurları da sorumluluklarını artırmaktadır.

SÖZCÜ'deki uyumun, berraklık ve sıcaklığın katkısıyla çabalarımızı sürdürüyor, topluma yararlı olmak amacımızı gerçekleştirme gücümüzü koruyarak okurlarımızın aradıklarını bulmalarına çalışıyoruz. İlkeleri, düşünceleri, duyguları, özlemleri, değerleri savunan bir basın ailesiyiz. Okurlarımıza en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Loading...