Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Olacak şey değil!

18 Mart 2021 Yazarlar

Her gün yeni bir sorun, yeni bir olumsuzlukla karşılaşıyoruz… Toplumsal yaşamımızın aydınlığını karartan Danıştay İdarî Dâva Daireleri Kurulu'nun ANDIMIZ' a ilişkin kararı büyük bir tepkiye ve kırgınlığa neden olmuştur. Asla bölücü, ayrıştırıcı, dışlayıcı olmayan, tersine ilkelerde ve değerlerle ülküde birleştirici, kaynaştırıcı olan AND'ı yasaklamak ulusal yapımıza, amacımıza, duygu ve düşünce soyluluğumuza aykırıdır. Danıştay Kurulu'nun kararını beklemeden, gerekçesini görmeden değerlendirip eleştirmekte sakınca olmayan belirgin bir konu ve durumdur. Kimi yöneticilerini, kimi üyelerini ve kararlarını eleştirmiş olsak da Danıştay, güven ve saygı duyduğumuz bir kurum niteliğiyle, bu kararıyla düş kırıklığı yaratmıştır. Kimi üyelerin kimi eğilimlerle, kimi etkilerle oy verdiği kuşkusuna neden olan karar, siyasal iktidar kesiminin beğenisini alırken, öbür siyasal kuruluşların ve aydınların tepkisine neden olmuştur.

Eğitimde, ulusal değerlerde birleşmekte ve bilinçlenmede büyük payı ve yeri olan And'ın ne zararı olmuştur ve olması düşünülmektedir ki kaldırılması yoluna gidilmiştir? Bu soru çok kimsenin dilindedir. Gençlerin yetişmesinde onları yönlendirip ışık tutacak ilkeleri içeren güzel sözlerin, anlamlı ve yararlı değinmelerin hiçbir sakıncası olamaz. ANT, yurttaş olarak yetişmekte, insan olarak yaşamakta tüm değerlerin içerilmesine anahtar olan bir metindir. Yasaklamak, ancak gerici, tutucu ve yadsıyıcı (inkârcı) olanları mutlu eder. TÜRK varlığının karşıtları, inanç sömürücüleri, bölücü ve ayrılıkçılar sevinir. ATATÜRK'ümüzün ufkunu açtığı çağdaş yürüyüşe katlanamayan gericiler, yobazlar, Türkiye ve Türklük düşmanları, toplumsal ve ulusal yapımızın mayası sayılacak Andımız'a karşıtlıklarını okşayan bu karara sevinmişlerdir. ATATÜRK'lü madalyalara, O'nun adı geçen metinlere, ilkelere ve değerlere karşıtlık büyük bir insanlık çirkinliği ve yurttaşlık karasıdır.

Ant, inançla ve istençle bağlılık açıklaması, vurgulamasıdır. Ant (yemin) dinsel bağlamdaki sözverinin, bağlılık açıklamasının günümüzdeki adıdır. Ulusal değerlerin ve ilkelerin özümsenmesi anlatımıdır. Böyle birleştirici, kaynaştırıcı, ulusal dayanışmayı dokuyucu söylemlerin yasaklanması yaşamı gölgelemekten, birliği ve bütünlüğü yadsımaktan başka bir şey değildir. Herkes ne yaptığının bilincinde olmalı, yaranmak çabasıyla davranırken yitiklere neden olmamalıdır. Ulusal eğitimle ilgili bir kurumun adına aykırı düşen karar ve uygulamaların eleştirilmesi olumlu bir durum değildir. MHP Genel Başkanı da sert biçimde karşı çıkarak ortağını uyarmıştır ama olumlu sonuç alacağını sanmıyoruz. RTE'ın amacından vazgeçeceğini beklemenin boş olacağı görüşündeyiz. Bekleyip göreceğiz…

BAŞSAĞLIĞI

Hukuk Fakültesi'nde sınıf arkadaşım Ali Hıza ÇELİKOĞLU'nun vefâtını üzüntüyle öğrendim. Eşine, aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, kendisine Tanrı'dan engin rahmet dilerim.

YAZARIN TÜM YAZILARI