Örnek kişiler (3)

-Yaşam ışıkları, yaşamayı ve yaşatmayı bilenlerindir.-

Toplum yaşamının ufkunda kişilik niteliklerinin örnek üstünlükleriyle saygınlık kazanan değerler hepimize ışık tutmaktadır. Büyük ATATÜRK' ün eşsiz seçkinliği hepimize kıvanç duyuran yüceliktedir. O'nun ve İNÖNÜ'nün kurucuları ve güneşleri olduğu ulusal yapımız sonsuza değin gücünü ve etkili konumunu sürdürecektir. Yurttaşlarımızın bu evrensel büyüklerimize bağlılığı ve saygısı birliğimizi dokuyan öğelerden biridir. İzlerinde yürümek, emanetlerini sonsuza değin aydınlık içinde yaşatmak andı hepimize onur veren bir bağlılığın açıklanmasıdır.

Ulusal yapımızı nitelikli ve üstün kılan seçkin değerlerimiz belirgin kişilikleriyle öne çıkmaktadır. Siyaset, ticaret, sanayi, hukuk, sağlık, güvenlik, eğitim dallarında tanınan kişilikleriyle beğeni ve övgüyle karşıladığı yurttaşlarımızdır. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR de bu seçkinlerden biridir. Çalışmaları, yapıtları, devletin değişik organlarında ve birimlerinde verdiği konferanslar, söyleşiler ve konuşmalarla tuttuğu ışık, kazandırdığı bilgiler, aydınlatma etkisinin yararları, kendisini dinleyenlerin ve okuyanların sevgisi, saygısı ve güveniyle sarmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans ile Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL'ın danışmanlığında “Kalkınmada Bir Strateji Arayışı: Yön Hareketi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldıktan sonra British Council doktora sonrası bursuyla Londra Üniversitesi'nde, Fulbriht bursuyla Washington OC'de Georgetown Üniversitesi' nde, İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Arşivi'nde incedeler yapmış, TÜBİTAK-Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmış, Kırıkkale, Başkent ve Kocaeli Üniversitelerinde görev, Türk Tarih Kurumu'nda “1915 Krizi” üzerine tam zamanlı incelemeler yapmıştır.

Ankara Üniversitesi, Harp Akademileri ve Kara Harp Okulu lisansüstü programlarında “Cumhuriyet Döneminde Siyasal Modernleşme: Atatürk ve İnönü Dönemleri” , “Cumhuriyet Döneminde Siyasal Modernleşme: Demokrat Parti ve Sonrasın”, “Türkiye'nin Yönetim Yapısın”, “Harpte ve Kriz Döneminde Liderlik”, “Hükûmet-Ordu İlişkileri”, “Türkiye-Ermenistan Anlaşmazlığı”, “Türkiye‘nin Güvenlik Stratejileri”  konularında lisansüstü dersler vermiştir. “Cumhurbaşkanlığı Tarihi” adlı kurumsal yayının editörlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin “Türk Parlamento Tarihi” adlı 40 ciltlik serinin koordinatörlük ve editörlük görevlerini üstlenmiştir. Ulaşılabilene belgeler ile yerli ve yabancı tanıklıklar ışığında yazdığı “Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk” biyografisi 2019'da,”Mustafa Kemal'le Anadolu da Yolculuk” adlı incelemesi 2021'de,”100. Yılında Sakarya Savaşı” adlı yapıtı da Cumhuriyet Kitapları dizisinden Ağustos 1921'de yayımlanmıştır.

Çağrılar üzerine konuşma ve konferanslarını sürdürmekte, yeni yayınlar için çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Sıcakkanlı, hoşsohbet, alçakgönüllü ve saygın kişilisiyle iyi bir dosttur.

Loading...