Sakıncalı söylemler

– Özen, kişilik ışığıdır. –

Toplumsal barış güneşi bir ulusun yaşam kaynağıdır. Siyasal amaçlar ve nedenlerle önüne getirilen kara bulutlar da yaşamın gölgeleridir. Son zamanlarda ülkemizin aydınlığı özellikle iktidardan gelen yanlış açılımlarla kararmakta, yaşam sevinci azalarak umutlar kırılmaktadır. Özellikle AKP genel başkanının Anayasa'nın 103.maddesindeki andda açıkça yazılı TARAFSIZlık ilkesine aykırı aşırı yanlı davranış ve sözleriyle endişelere neden olması yaşam aydınlığını azaltmaktadır. Anayasa'nın 104.maddesindeki “Türk Milletinin birliğini temsil” etme yükümlülüğüyle asla bağdaşmayan son çıkışları sakınca olasılıklarını fazlasıyla içermekledir. Türk Ulusu'nu temsil yetki ve görevini üstlenen bir kişi bu onuru taşıdıkça hiçbir yurttaşını dışlayıp karşısına alamaz. Cumhurbaşkanı bir yurttaşa siyasal karşıtlık çıkışı yapamaz. “Birliği temsil”, ayrılık ve ayrıcalığı tümüyle dışlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER' in Rize gezisindeki olaylar nedeniyle, gözdağı (tehdit) içeren sözleriyle AKP genel başkanı çok aykırı bir davranış sergilemiştir. Demokrasiye karaleke sayılacak bu tutumun hoş görülmesi olanaksızdır.

Barış, esenlik, güvenlik, dayanışma ve karşılıklı anlayışla ülke aydınlığını ve yurttaş mutluluğunu amaçlayan demokrasi anlayışına ters düşen çıkışların yönetim kesiminden gelmesi son derece sakıncalı ve tehlikelidir. Dinginliği sağlayıp korumak ve artırmakla yükümlü yönetim kesiminden gelen baskı, gözdağı ve değişik tür sakıncalı sözler-söylemler demokrasiye sürülen kara lekelerdir.

Demokrasi, siyasal iktidarların görüşlerine bırakılmış, onların sınırlarını çizdiği siyasal tutum ve davranış alanlarını değil, yaşamın, bilimin ve deneyimlerle ülke koşullarının belirlediği anlayış ve yaşam aydınlığıdır. Düz en karşıtlarını yüreklendirici, kışkırtıcı “Daha neler olacak” sözü bir devlet yöneticisinin sorumluluğuyla asla bağdaşmaz. Olacak kötülüklerin sorumlusu olur. Bu nedenle yinelemekte yarar buluyorum AKP genel başkanının toplumu ve Akşener'i tehdidi yakışıksız olmaktan öte son derece sakıncalıdır.

İlgilileri ve sorumluları aldırmasa da Anayasa'yı, yürürlükteki yasaları değişinceye kadar uygulamak görevimizdir. Hem bir siyasal partinin genel başkanı, hem de cumhurbaşkanı sıfatını birlikte taşımanın hukukla bağdaşırlığı yürürlükteki kurallar bağlamında olanaksızdır. “Ulusun birliğini temsil..” ve tarafsızlık andıyla bağdaşırlığı olanaksız parti genel başkanlığı Anayasa'ya aykırılığın en belirgin, en sivri durumudur. Tarafsızlık yalnız eylem değil, temel konum ve görev özelliğidir. AKP genel başkanının durumu ve tutumu, açık seçik Anayasa'ya aykırıdır. Adamlarının ve yandaşlarının savunmaları geçersiz ve hukukdışıdır, partizanlık çabalarından başka bir şey değildir. Siyaset, politika söz (lâf) cambazlığını değil, her yönden düzeyi içerirse daha başarılı ve yararlı olur.

Bay RTE ‘ın ayrıştırıcı, aşağılayıcı, bölücü ve kışkırtıcı konuşmaları, ulusu temsil yerinde oturup tersine davranışları tepkiyle izlenmektedir. Muhalefetin yanıtları durumu göstermektedir.

Loading...