Siyasal bir gösterge

-Durumun göstergesi tutum, tutumun göstergesi durumdur.-

Toplumun siyasal eğilimi seçimlerde kullanılan oylarla belli olur. Genel ve yerel seçimler siyasal partilerin benimsenme durumunun göstergesidir. Yönetimin kimin elinde olacağını öngören oylar siyasal açılımın belirtecidir. Seçimlere verilen önem, demokratik yapılanmanın onuru ve namusu sayılan oylarla kanıtlanır. Seçim yasalarının hukuksal içeriği ve niteliği, hukuksallıkla birlikte yaşamın aydınlığı, yönetimin geçerliği ve etkinliğinde düğümlenir.

Belediye seçimleri genel seçimler için bir göstergedir. Halkın kendine en yakın kuruluşla kucaklaşması anlamındaki belediye, yerel yönetim olarak halkıyla içiçe kuruluştur. Hemşeriyle her gün birliktedir, kolkoladır. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Aydın, Antalya başta olmak üzere birçok büyük ve önemli kentimizin belediye yönetimleri ana muhalefetin elindedir. İktidarın karşı olduğu bu yönetimlerin çalışmalarına katlanamayıp haksız eleştirilerde bulunması düşük siyasettir. Olumsuz yaklaşımlarıyla karalamaları, engellemeleri ve ayrımcılığı “Devlet anlayışı”ndaki sakatlıkla birlikte ulusallık ve yurttaşlık gereklerine de aykırıdır.

Birçok kuruluşu kendi adamlarıyla dolduran iktidar, işine gelmeyen gerçeklere gözünü kapatıyor. Yargıtay üyesi İsa ÇELİK “FETÖ”nün beyin takımının görevde olduğu uyarılarını yineliyor. FETÖ üyeliğinden ceza alan Yargıtay üyesi, FETÖ silâhlı örgüt üyeliğinden yakalanan kaçak emniyet müdürü (Cumhuriyet, 20.6.2021),17 ilde 33 FETÖ gözaltıları durumun karanlığını ortaya koyuyor.

Öbür yandan iktidar ikramlarıyla birkaç yerden gelir sağlayan yandaşlar, yüksek ücretli görevler, geçim güçlükleri içinde kıvranan halkımız. Yaşam çelişkileri giderilmesi güç olumsuzluklardan en önemlisidir. Böyle bir olumsuzluk çalkantısında yaşam savaşı vermek zorunda kalanları düşünmek öncelik almalıdır. Kendisinden başkasını düşünmeyen benciller toplumdaşı düşen aymazlardır.

Toplumsal düzeyi aşağılayıp karartan bu tiplerin çoğu kötü siyasetçilerdir. Partizanlık, kayırma, ayrımcılık, çıkar, değişik tür ve biçimdeki saldırılarla birşeyler yaptığını sanan düşükler sağlık ve mutluluk karşıtlarıdır. Toplumsal kargaşadan yararlanmayı düşünen sapkınların düşmanlıkları ulusa ve ülkeye karşıdır. Bu nedenlerle çevreden başlayarak kimi ilişkilere ve yakınlıklara dikkatli olmak gerekir.

Olaylar toplumsal yaşamın aynasıdır. Yaşananları değerlendirmek yaşamı değerli kılmaktır. Unutmayalım ki yaşam hak olduğu kadar da görevdir. Yararlı olmadıkça, katkıda bulunmadıkça hiç kimsenin hiçbir değeri yoktur. Oy, seçmenin hakkı olduğu ölçüde onurudur. Gelişigüzel kullanılmaz, alınıp satılmaz. Siyasal yandaşlığın ya da karşıtlığın belirtecidir. Gizli kullanılması da değerinin ve öneminin gereğidir. Bir anlamda “Oy namustur” sözü yabana atılacak bir değerlendirme değildir.