Siyasal tablo

-Eğilmek, ezilmeye açılmaktır.-

Ulusal yaşamın aydınlık kaynağı, varlık bilincidir. İnsanlık değerleriyle donatılmış yurttaşlar topluluğunun oluşturduğu ulus yapısı, ülkenin temel dayanağıdır. Nitelikleri, amaçları, yaşam biçimleri, düşünce ve duygularıyla ilkeleri yönelişlerinin öz dayanağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük ATATÜRK' le arkadaşlarının bizlere armağan ve emanet ettikleri yapıyı sonsuza değin bağımsız yaşatmak görevi, hepimizi onurlandıran en anlamlı, en büyük bağıştır. Devletimizi daha başarılı, daha güçlü kılarak yarınlara taşımak hepimize kıvanç duyuran kutsal görevdir.

Bugün gerçeklerden ayrılmayan hiçbir yurttaş, toplumsal barış içinde olduğumuzu, ulusal birlikteliğimizin yara almadığını savunamaz. Siyasal iktidarın partizanlığı yanında kendi tutkuları ve güdüleri kimi sorunları büyütmüş, kimi olumsuzluklara neden olmuştur. Bunların en sakıncalısı ise yurttaşlar arasındaki ayrılıklardır. İktidar partisinin salgın ortamında düzenlemekten çekinmediği parti kongrelerindeki kalabalık ve kimi taşkınlıklar, durumun sakıncasını açıkça göstermektedir.

AKP liderinin konuşmalarında yaptığı eleştirileriyle yanıtlarında kullandığı saldırgan dil, çirkin sözlerle suçlamalar asla yakışık almamaktadır. Karşılıklı tazminat davalarıyla sorun çözülmüyor. Kişilik ve nitelikleri korumaya davalar yeterli olmuyor. Aykırılıklara karşı yaptırımlar içeren düzenleyici kurallar ağına “Hukuk” denilmektedir. Hukuksuzluğu alışkanlık ve güçlülük sayanlara, aykırı yollar izleyenlere yürürlükteki yaptırımların engel olması güçtür. Çünkü, yaptırımları uygulayacak ve uygulatacak olanlar da siyasal makasın yanlarıdır. Yetişme yetersizlikleri belirgin kimseler, kendi inatlarından başka bir duygunun etkisinde kalmazlar. Onlara “laf anlatmak”, söz geçirmek çok güçtür. Kendilerini beğenme kusurları kişiliklerini gölgeleyen zayıf yanlarının başlıcasıdır.

Ulusal dayanışmanın en etkin öğesi olan toplumsal barış, her yurttaşın özen göstermesi gereken yaşam iklimidir. Başlıca sorumlusu da yönetimde bulunan siyasal iktidardır. İktidarın örnek davranışlarla, özenle sergileyeceği çalışmalar, tutum-davranışlar bu alanda etkin olur. Tersine durumlar zararlı, sakıncalı yaklaşımlardır, bağışlanamaz, hoş görülemez. Hırçınlık sertlik, kabalık, saldırganlık ve baskı, hiçbir iktidara yarar getirmez. Demokrasinin aydınlığı ve duruluğu herkes için başlıca güvencedir.

Loading...