Siyasi masallar

Yaşam ortamımız her gün siyasal iktidarın bir işlemi, bir uygulaması, bir kararıyla gölgelenip kararıyor. AKP liderinin çirkin sözcükler ve suçlamalar içeren sözleriyle toplumsal aydınlığımız giderek azalıyor. Huzur ve mutluluk payımız giderek düşüyor. Sanki düşman ülkelerin karşı karşıya olmaları gibi partilerle yurttaşlar birbirine karşı kışkırtılırcasına bir kötü duruş izleniyor. Bir kişinin, kimilerinin ya da bir partinin etkinliği ve egemenliği için bu durumlara girişilmesi, düşülmesi aykırılıklar dizisinden başka bir şey değildir.

Olacaklar olanlardan, yapılacaklar yapılanlardan belli olur. AKP'nin bugüne kadar yaptıkları bugünden sonra yapacaklarının habercisi ve göstergesidir. Demokrasiyi sözde bırakan tek adam yönetimiyle ülkenin içine düştüğü olumsuzluklar ve aykırılıklar giderek artmaktadır. Siyasal kavgaların birbirine bağlandığı, birbirini arattığı günümüzde geleceğe ilişkin umutları umutsuzluğa dönüştürmek bağışlanamaz.

Siyasal iktidarın partizanlıkla rektör dayatmaları yetmiyormuş gibi öğrencilere karşı ortağıyla birlikte sürdürdüğü sakıncalı suçlamalar karanlığı koyulaştırmaktadır. Bilime siyasal yaklaşım, bozgunculuktan başka bir şey değildir. Rektörünü seçemeyen üniversitenin düzeyi tartışılır.

Bu olumsuzluğun yanında yeni Anayasa tartışmaları da dikkat çekmektedir. Kamuoyunu oyalama biçiminde gündeme getirilmeye çalışılan konunun AKP iktidarında olumlu sonuçlar vermesi beklenemez. Günümüzdeki tutumlarıyla neler isteyip neler yapabilecekleri, kullandığı sert ve çirkin sözcükler, yönelttiği suçlamalar, yaptığı nitelemeler toplumsal barışı her gün biraz daha yıkmaktadır. Yaptıklarından neler yapmak istedikleri sezilmektedir. Demokrasi yerine tek adam yönetiminin alanını daha da genişletecek, yetkileri daha çok artıracak girişimler asla benimsenemez, geçerliğine katkı verilemez.

Siyasal sözlere inananlar her gün azalmaktadır. AKP iktidarının masalları çok kimseyi avutmamaktadır. Suyu ısınan yönetim demokrasi konusunda açılım sözü verecek yerde konuşmaları ve tutumlarıyla tersine kanılar uyandıracak tutum ve davranışlar içindedir.

İzleyip göreceğiz, değerlendireceğiz. Bunlardan biri de AKP iktidarı sözcüsünün Anayasa'nın cumhurbaşkanının andına ilişkin “..görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için..” açıklığa karşın parti genel başkanlığı ile çok açık taraflılığını savunmasındaki çarpıklıktır. Çocukları bile güldürecek biçimdeki parti genel başkanlığını tarafsızlıkla bağdaştırması siyasal mizah için ilginç bir örnektir. Kaldıki Anayasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının içeriği de görevin nasıl yapılacağını göstermektedir.

Loading...