Hekimleri sevindiren karar: Ceza ve mobbing yönetmeliği iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aile Hekimleri’nin ceza ve mobbing yönetmeliği olarak adlandırdığı ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne dayanak olan Aile Hekimliği Kanunu’nun hukuka aykırı kısımlarını iptal etti. Konuyla ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan da açıklama geldi.

Hekimleri sevindiren karar: Ceza ve mobbing yönetmeliği iptal edildi

AYM, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer alan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” kısmını Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın da aralarında bulunduğu sağlık meslek emek örgütleri bazı maddelerin Anayasaya aykırı olduğunu belirterek Danıştay 2. Dairesi başvurdu.

Danıştay 2. Dairesi de, TTB ve diğer sağlık emek örgütlerince ileri sürülen Anayasa'ya aykırılık iddialarını ciddi bularak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM'nin aldığı ve bu gün yayımlanan davanın sonucu aile hekimlerini sevindirdi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararda, “Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlere ilişkin olarak genel ilkeler ortaya konulmadan, kanuni çerçeve çizilmeden, sözleşmenin feshini gerektiren durumlar genel hatlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili hususların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7, 13, 49 ve 70’inci maddelerine aykırıdır, iptali gerekir” denildi.

HUKUKA AYKIRI KISIMLAR İPTAL EDİLDİ

Birlik ve Dayanışma Sendikası, AYM'nin kararını “Bu karar çok büyük bir kazanımdır. Zira siyasi otoriteye keyfi ve Anayasaya aykırı yönetmelik çıkaramazsın, Anayasaya aykırı kanun yapamazsın. Sağlık Bakanlığına da kendini kanun koyucu yerine koyarak yönetmelikle sözleşme feshi yapamazsın demiştir. İş güvencemizin Anayasa ile koruma altında olduğunu hatırlatmıştır. Bu karara göre keyfi tüm uygulamalar iptal olmuştur. Beş kez işe geç kaldın, sözleşmen yenilenmeyecek, basınla konuştun al sana ceza gibi hukuksuz uygulamalar için gereği yapılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hepimiz kazandık” ifadeleriyle değerlendirdi.

'Maske' uyarısında bulunan doktora saldıran şüpheli serbest İlginizi Çekebilir 'Maske' uyarısında bulunan doktora saldıran şüpheli serbest 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı İlginizi Çekebilir 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı
Loading...