Serpil Yılmaz
Serpil Yılmaz

Zengin ülkelerin gözü kırsaldaki kadın emeğinde

Uluslararası Kadın Forumu IWF'nin Türkiye Başkanı, Kadın 20 (Women W20) Kurucu Başkanı Dr. Gülden Türktan, bu yıl G20 Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Güney Asya ada ülkesi Endonezya'da düzenlenen W20-2022 Zirvesi'ne “W20 Kırsal Kesimde Kadın” Eş Başkanı olarak katıldı.

Türktan, W20 sunumunda yaptığı konuşmada, yoksulların yüzde 60'ının kadın ve kız çocuklarından oluştuğuna vurgu yaptı.

Endonezya'da toplanan Kadın 20 delegasyonu, G20 Lider Zirvesi'ne sunulmak üzere hazırlanan Sonuç Bildirgesi'nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitlik Ulusal Stratejileri (NSGEE) geliştirmek veya iyileştirmek” ilkesine yer verdi.

★★★

Türkiye'de kırsalda “çevre eylemlerinin” ön saflarında yer alan; toprağına, suyuna, havasına ezcümle “yaşam döngüsüne” sahip çıkan; “bilinçli ve bilgili” kadınların varlığına dikkat çeken Türktan, “kırsal kalkınmanın yol haritasını” şöyle özetliyor:

■ Kırsal kesim kadınları, gıda güvenliğimiz ve çevre dostu olmamızın temel taşları oldukları için tüm geleceğimiz için büyük bir potansiyel oluşturuyor.

■ Hükümetlerimizin kırsalda yol yapımı, ulaşım kolaylığı, elektrik, su, kanalizasyon, sulama gibi altyapı yatırımlarını tamamlaması, internet ve mobil cihazlara bu kesimin dış dünya ile bağlantısını sağlaması gerekiyor.

■ İklim değişikliğinin etkisi herkese olumsuz dönecek. Bu da dünyada daha fazla aç insan olabileceği ve insanlarımızı besleyemezsek hepimizin fakirleşeceği anlamına geliyor.

■ UN Women'a (Birleşmiş Milletler Kadın) göre kadınlar erkeklerle aynı üretken kaynaklara sahip olsalar; çiftliklerindeki verim yüzde 20-30 ve bu ülkelerde toplam tarımsal üretimi yüzde 2.5-4 oranında artırabilir. Bu da gece dünyada açlık çeken insanların oranını yüzde 12-17 civarında azaltabilir.

■ Organik tarım, tarım turizmi, organik ve sürdürülebilir ürünler için sertifikasyon ve markalaşma süreçleri, çiftlikten pazara gıda sistemleri gibi alanlardaki yeşil yatırımların özellikle kırsal kesimdeki kadınları ve gençleri hedef alması gerekiyor.

★★★

Gıda arz güvenliği başta olmak üzere “kaynak” savaşlarının verildiği günümüzde; zengin ülkeler kadınların kırsaldaki potansiyelini de dışlama lüksüne sahip olmadıklarını kavramaya başlıyorlar.

Düne kadar “tarlayı” ağızlarına almayan G20 ülkeleri gıdaya erişim sorunlarıyla yüzleşince, kırsalda kadın projelerine sarılıyorlar.

★★★

Endonezya Dönem Başkanlığı'ndaki Ticaret, Yatırım ve Sanayi Bakanları Toplantısı'nın, 21-23 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

2022 yılı sonunda Bali'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde de küresel taahhütler açıklanacak.

Gıda arz güvenliğinin ve ticaretinin liderlerin gündeminin ön sıralarına çıkması sürpriz olmaz.

Asıl soru yoksullaşan Türkiye, dünyanın en gelişmiş ilk 20 ülkesinin içindeki yerini koruyabilecek mi?

Kadınlar ve erkekler “bir arada” olabiliyor

2019 yılında dünya genelinde sadece 21 ülkede hükümet ya da devlet başkanlığı koltuğunda kadın oturuyordu.

W20'nin kurulduğu 2015 yılında bu sayı 19'du.

1 Eylül 2021 itibarıyla 140 ülkeden 24'ünde, devlet ve/veya hükümet başkanı olarak görev yapan kadın sayısı 26'ya çıktı.

900 milyon seçmeni bulunan Hindistan'da kadın liderliğinin öyküsü “çokkültürlülüğü” yaşayan, yoksullukla mücadele eden toplumlar açısından çarpıcı bir örnek.

Hindistan'ın “Ulusal Babası” Mahatma Gandhi ile bir akrabalığı olmayan İndira Gandhi Hindistan'da iki kez (1966-77/1980-84) başbakanlık yaptı.

1948 yılında uğradığı bir suikastle yaşamını yitiren Mahatma Gandi ile aynı sonu yaşadı.

★★★

Hindistan'da 18 Temmuz'da yapılan parlamento seçimiyle ikinci kez bir kadın (Draupadi Murnu) cumhurbaşkanı koltuğuna oturuyor.

Ülkede bu göreve seçilen ilk cumhurbaşkanı (2007) Pratipha Patil'di.

Endonezya'daki W20 toplantısından Türkçe karşılığı “bir arada” olan “together” mesajının çıkmasını, deniz sınırı komşusu Hindistan'daki “farklılıkları” yaşama deneyimi ile birlikte değerlendiriyorum.

Ülkenin farklı dini ve etnik kimliklerle yaşama mimarisi; cinsiyet üstü tutum almasını da kolaylaştırıyor.

★★★

Türkiye'nin kadın gündemine gelirsek, ana başlık “şiddet” olur…

En vahşi kadın cinayetleriyle sarsılan Türkiye'de otoriteyi temsil eden eril yaklaşımla mücadeleyi yükseltmenin ilk aracı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile çıkılan İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek olacak.

Kadın ve erkeğin “bir arada” şiddetle mücadelesinin ilk şartı olarak…

Hemen bir hatırlatma yapayım; son olarak İngiltere Parlamentosu da İstanbul Sözleşmesi'ni “Göç ve Sığınma” başlığına çekince koyarak onayladı.

İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş için seçimi beklemeye gerek var mı?

Dünyanın en gelişmiş 19 ülkesi ve Avrupa Komisyonu'ndan oluşan “G20”nin 2015 yılında dönem başkanı Türkiye'ydi.

Ve aynı yıl Türkiye, Antalya'da düzenlenen “G20 Zirvesi”nde, kadın çalışmalarını destelemek üzere kurulan W20 taahhütleri imzalandı.

Bu yıl W20 Türkiye Delegasyon Başkanlığı'nı TİKAD üstlendi.

Türkiye G20 de başka, Avrupa Konseyi'nde başka sesler çıkarıyor.

Türkiye, geçen yıl “İstanbul Sözleşmesi” ya da tam adıyla “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekildi.

Dr. Gülden Türktan-Prof. Dr. Aşkın Asan

Dolayısıyla Prof. Dr. Aşkın Asan'ın, Sözleşme'nin denetim organı GREVIO üyeliği de son buldu.

Endonezya Türkiye Büyükelçisi olarak atanan Asan, geçtiğimiz hafta Sumatra adasında gerçekleşen W20-2022 Zirvesi katılımcıları arasındaydı.

KAGİDER ve TİKAD'ın yanı sıra KADEM, W20'de Türkiye çalışmalarının yürütücüsü…

Kısa adı KADEM olan ve Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar…

Bu yıl TİKAD'ın Türkiye Delegasyon Başkanlığı'nı üstlendiği W20'de, sunumu KAGİDER eski Başkanı Türktan'ın yapması dikkat çekiciydi.

Yalnızca bu örnek bile bize kadının güçlenmesi talebinin toplumda karşılığı olduğunu gösteriyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor?

“Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğu ilk hafta İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız…”

Var mısınız bu vaadi de AKP kapsın! Bekliyoruz…

Loading...