İhraç edilen memur 25 yıl 4/c hizmeti varsa ikramiye alır

Mayıs 2021'de TSK'dan KHK ile işime son verildi. Beraat ettim fakat istinaf süreci halen devam ediyor. İhraç edildiğim tarihte hizmet sürem 25 yılın üstünde. HITAP'a göre Mart 2023'de emekli maaşı almayı hak ediyorum. Yaklaşık 1 yılım var. Bu arada herhangi bir yerde SGK'lı çalışırsam emekli ikramiyesi alamayacağım söylendi, bu doğru mu? Bu nedenle bir yerde işe girmedim ama maddi açıdan da dayanacak gücüm kalmadı. Yardımcı olursanız sevinirim. Muharrem Ö.

Sorunuza ilişkin konuyu, “İhraç edilen memura ikramiye yolu açıldı” başlığıyla, 15 Mart 2022 tarihli SÖZCÜ'de yazmıştım. Sorunuzun yanıtından önce özet bilgi paylaşmanın, sizinle aynı durumda olan birçok kişi açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Detaylı bilgi için söz konusu yazıya SÖZCÜ'nün internet sayfasından ulaşmak mümkün.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, 4/c (Emekli Sandığı) hizmetinin yanı sıra 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve banka emekli sandığı gibi diğer sigortalılıklar kapsamında çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara memuriyet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyette geçen çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşulu aranıyor.

Bu bağlamda SGK, KHK ile memuriyetten ihraç edilmiş olanlara ve çeşitli nedenlerle memurluktan çıkarılanlardan, 4/c dışında diğer sigortalılık statülerinde (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara memuriyet süreleri için emekli ikramiyesi ödemiyordu.

Konunun yargıya taşınması ve yargının, Emekli Sandığı'na tabi hizmeti tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlara ikramiye ödenmesi gerektiğine ilişkin kararlarının sürekli hale gelmesi üzerine SGK Yönetim Kurulu, memuriyet görevinin sona erdiği tarih itibarıyla 4/c kapsamındaki hizmet süresi tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl fiili hizmet süresi) olanlara KHK ile ihraç edilmiş veya çeşitli nedenlerle görevlerine son verilmiş olsa da emekli ikramiyesi ödenmesine karar verdi.

SGK Yönetim Kurulu'nun 6 Ocak 2022 tarihli kararına göre, memuriyetleri göreve son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma veya re'sen emekliye sevk edilme nedeniyle sona erenlerden 6 Ocak 2022 tarihinden sonra birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden;

■ 4/c statüsünden emekli veya malullük aylığı bağlananlardan, memuriyet görevlerinin sona erdiği tarih itibarıyla memuriyet hizmet süreleri toplamı, aylık bağlanması için tek başına yeterli olanlara,

■ 4/a veya 4/b statüsünden ya da özel banka emekli sandıklarından yaşlılık veya malullük aylığı bağlananlardan, memuriyet görevlerinin sona erdiği tarih itibarıyla 4/c kapsamındaki hizmet süreleri toplamı 9 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olup kadın ise en az 20, erkek ise en az 25 yıl olanlara emekli ikramiyeleri ödenecek. Memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşulu aranmayacak.

Bu bağlamda, memuriyetten çıkarıldığınız tarih itibarıyla 4/c kapsamındaki hizmet süreniz 25 yıldan az olup, tek başına aylık bağlanması için yeterli olmasaydı, 4/a veya 4/b kapsamında çalışmanız durumunda emekli ikramiyesi ödenmezdi.

Memuriyetten çıkarıldığınız tarih itibarıyla 4/c kapsamındaki hizmet süreniz 25 yıldan fazla olup, aylık bağlanması için yeterli olduğundan, bundan sonra 4/a veya 4/b kapsamında çalışsanız da memuriyet süreniz için emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor.

Loading...