Sigortası 18 yıldan fazla olan kadınların emeklilik koşulları

29 Aralık 1964 doğumluyum. İşe giriş tarihim 11 Mart 1980. Doğum borçlanması yaparak 3628 gün prim tamamlamış oluyorum. 3600 günden emekli olma hakkım oluyor mu? Olcay G.

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanma koşulları, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun'un geçici 81. maddesinin A, B, ve C bentlerindeki hükümlere göre tespit ediliyor.

506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinin (A) bendinde, 8 Eylül 1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre emekli aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibarıyla sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadın sigortalılar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkek sigortalılar hakkında 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki (eski) hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmış.

Bu bağlamda, 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadın sigortalılar ile sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkek sigortalılardan; kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıl sigortalılık süresi bulunması ve en az 3600 gün prim ödemiş olma koşullarını yerine getirenler emekli aylığına hak kazanıyorlar.

11 Mart 1980 sigorta başlangıcıyla, 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla sigortalılık süreniz 18 yıldan fazla olduğundan, siz de eski emeklilik koşullarına (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 50 yaş) tabisiniz.

Sigortalılık süreniz 15 yıldan zaten fazla. 50 yaşınızı da doldurmuşsunuz. Doğum borçlanmasıyla 3600 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız. Borçlanma primini ödeyip, emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

Katsayı artışına bağlı ikramiye farkı

21 Ağustos 1956 doğumluyum. 21 Ağustos 2021 tarihinde re'sen emekli oldum. 1 Eylül 2021 tarihinde emekli maaşım bağlandı. Ocak 2022'de emekli ikramiye farkımı aldım. Temmuz 2022'de gelen zamlardan ikramiye farkı almadım. Bunun nedeni ne olabilir, ne yapmam lazım? İkramiye farkımı almak için herhangi bir yere başvuru yapmam gerekiyor mu? Toranay K.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara, katsayılarda meydana gelen artışa bağlı olarak ikramiye farkı, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle ödeniyor. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan dolayı ikramiye farkı ödeniyor.

Bu bağlamda, re'sen emekli olduğunuz 21 Ağustos 2021 tarihini takip eden üç ay içinde memur maaş katsayılarında artış olmadığından, müteakiben altı ay içinde (Ocak 2022'de) memur maaş katsayılarında yapılan artışa bağlı olarak ikramiye farkı almışsınız. Yasada tanımlanan şekliyle Ocak 2022 katsayı artışına bağlı olarak ikramiye farkı ödendiğinden, Temmuz 2022 katsayı artışına bağlı olarak ikinci bir ikramiye farkı ödenmez.

Loading...