Anılar yaşatıyor

-Geçmiş, geleceğin beşiğidir.-

Sonucu belli ama süresi belirsiz insan yaşamı, ışıklı ve gölgeli günleriyle başlayıp bitiyor. Gücün temeli olan yapı ve yaşamı sürdüren istenç, yaradılış özelliği olmakla birlikte eğitim ve etkilerle belirginlik kazanan kişisel davranış kaynağıdır. Yaşamı çekilir kılan ve güzelleştiren birliktelikler, dayanışmalar, ilkeler, değerler ve yaradılış etkileri insana güç veren odaklardır. Kardeşlik, akrabalık ve dostluk bu ortamı ve olguyu daha düzeyli ve etkili kılar. Benim sık sık yinelediğim “Ne altın gemi, ne gümüş gemi, dost gemisi!” sözü birliktelik ve dayanışmanın yaşamsal değerini vurgulamaktadır.

Zaman akıp geçiyor. Neler geçiyor, neleri yitiriyoruz saymak güç. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. İnsanlar “Ömür” denilen süreci belirsiz sonuca kadar yaşıyor. Gidenler elbet ayırdında değil ama kalanlar onlardan ayrılmanın derin üzüntüsü, yitimlerinin acısıyla başbaşa yaşamaya çalışıyor. Kardeşim Süreyya Yücel ÖZDEN benden dokuz yaş küçüktü. Devlette önemli görevlerde bulundu, emekli oldu. 30.12.2020'de koronadan yitirdik. Yitiminin verdiği nitelemesi çok güç büyük acı tüm yakınlarını sarstı.  Azot Sanayi ve Tekel Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlıklarında, daha önce de Devlet Plânlama Teşkilâtı' nda çalışarak devlete hizmet etti. Öğrenciliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Talebe Birliği Başkanlığı yapmıştı. Sportmendi. Hasta, yattığı on beş gün iyileşme ümidiyle başucunda bekledik. Ailesine, özellikle anne ve babasına çok bağlı idi. Yaşam karanlığı ile yalnızlığın ne anlama geldiğini yakın yitimleri daha iyi anlatıyor. Her olay, özellikle ölümler, kalanlar için birer derstir, yaşam dersidir.

Geride eşi, kızı ve benim adımı verdikleri bir torunu kaldı. Doğduğunda çığlığını duyan babaannemin “Oğlan oldu!” diye sevinçli sesi hâlâ kulaklarımda (Tokat-Artova 23.5.1939) Vefâlı, saygılı davranışları, konuşurken incelikli güleryüzü, çalışkanlığı özgün kişiliğinin seçkin özellikleri idi. Bunları bir kardeş övgüsü olarak değil gerçekçi bir tutumla söylüyorum. “Yaşam hem derstir, hem dersliktir” sözü yeryüzü evremiz için önemli bir niteleme, değerlendirmedir. Geçici varlığımız yaşam güzellikleriyle çekici olduğu kadar acılar ve olumsuz ayrılıklarla üzücü bir süreçtir. Özellikle yakınlar, sevilip sayılanlar, arkadaşlar gidişleriyle derin üzüntüler içinde bırakan, unutulması güç ve olanaksız değerlerimizdir. Uzun yıllar birlikte kaldığımız aile bireylerinin yokluğu ayrı bir ağırlık taşımaktadır. Tanrı, kimseye bir acı vermesin. Yaşanan acının yıkımı olmasın. Yenisi olmasın. Sağlık, mutluluk ve başarı herkesin tadı olsun. Tanrı, kimseye kardeş acısı yaşatmasın.

Loading...