Çirkinlik

-Yaşam karaları yıkım kötülükleridir.

Toplumsal yaşamımızı karartan durumların son aylarda yoğunlaşan biri de hekimlerimize saldırılardır. Giderek artan tepkileriyle sorunları kamuoyuna duyurup paylaşarak gerekli önlemlerin alınmasını isteyen hekimlerimizin değerini bilmemek birçok insanlık niteliklerinden yoksunluk demektir. Ben yalnız bir hekim babası olarak değil, sâde bir yurttaş olarak da durumun çirkinliğinden utanç duyuyorum. Sağlığımız için ellerinden  geldiğince, hattâ  özveriyle çalışan, koşulların olanaksızlığına karşın görevlerini özenle yerine getiren hekimlerimize saldırılar toplumsal yapımızdaki kimi eksiklik ve olumsuzluklaları ortaya  koyan olumsuz belirtilerdir. Terbiyesizlik ötesi, insanlık dışı saldırılar yaşam kıvancımızı düşüren sapkınlıklar, düşüklüklerdir. Sağlığımızın koruyucuları ve güçlendiricileri olarak görev yapıp hizmet veren insanlara  saldırı insanlığa saldırıdır.

Hekimlerimize saldırı ve kıyılma barbarlıklarını kınayan İzmir Tabib Odası'nın 7 Temmuz 2022 günlü açıklamasında eleştirdiği durum hepimizi düşündürmelidir . Hekimlerinin değerinin bilinmediği bir ülkede, bir toplumdaki çirkinlik herkesi utandırmalıdır. İnsanları iyileştirip sağlığına kavuşturan insanlara saldırı en kötü yönelişler den biridir. İnsan değerini bilmeyenler hiçbir şeyin değerini bilmeyen değersizlerdir. Gece gündüz demeden, dere tepe gözetmeden, kendi yorgunluk ve hastalığını hiçe sayarak hastaya koşan hekimler, sağlıkçılar hepimizin gözbebeğidir. Hekimlerine saldırılan, hekimleri korunamayan ülkede herkes sorumludur. Bir hekime saldırı tüm topluma yapılmış saldırıdır.

Konuşmalarda, tutum ve davranışlarda çirkinlik, sahiplerini küçültür ve karartır. Aydınlığı karanlığa çeviren önemli bir etkendir. Özellikle siyasal alandaki yalpalamalar, yalanlar, saldırılar ilkellik ve bağnazlığın yansımasıdır. Siyaset toplumsal barış, iyi yönetim için yapılır. Karşıtlık nedeni yapmak insanlığa, yurttaşlığa ağır aykırılıktır. İnsanlıkla ve yurttaşlık bağıyla bağdaşmayan çirkinlik ve tutarsızlıklar utandırıcıdır. Siyasal görüş ve yan ayrılığı ne imiş ki insanları bu kadar ayırıyor, karşıt,  hattâ düşman kılıyor. Yabancılar bile partizanların yansıttığı ilkellik ve düşmanlığı yansıtmıyor. Siyasal partilerin siyasal görüş ve uygulama ayrılığı yerine karşıtlık cephesi kılınması ilkellik ötesi bağnazlıktır, çirkinliktir, kötülüktür. Yurttaşlığı, hemşeriliği, akrabalığı, meslektaşlığı, arkadaşlığı gözardı edip siyasal görüş ayrılıkları nedeniyle gösterilen ve sürdürülen karşıtlık zararlı bir toplum karşıtlığıdır. İyi örnek olması gereken yerlerdekilerden kimilerinin tutum ve davranış bozuklukları, siyasal çirkinlikleri kıvancımızı kırıyor. Ulusumuza ATATÜRK aydınlığında her yönden güzel gelecekler diliyorum.

Loading...