Deklinasyon nedir?

Declinasyon, astronomide bir yıldızın gök ekvatorundan kuzey veya güneye doğru uzaklığı demektir.

Deklinasyon nedir?

Declinasyon, astronomide bir yıldızın gök ekvatorundan kuzey veya güneye doğru uzaklığı demektir. Bu uzaklık, yıldızdan geçen saat dairesi üzerinde ekvatorda sıfır derece olmak üzere kuzeyde +90° güneyde ise -90° kadar açı cinsinden ölçülür. Bir yıldızın gök ekvatorundan itibaren deklinasyonu ile yeryüzündeki rasat istasyonunun bulunduğu yer ekvatorundan itibaren enlemi arasında bir benzerlik vardır. Arz küresinin manyetik alanıyla ilgili olarak deklinasyon, manyetik kuzey ile gerçek veya coğrafik kuzey arasındaki veya manyetik meridyenle coğrafik meridyen arasındaki açıya denir. Bu açı bir yerde birkaç asırlık periotlarla değişir; artar, azalır, yön değiştirir. Bunun ana sebebi magnetik kutupların yer değiştirmesidir. Ayrıca magnetik fırtınalar da bu açıda birkaç derecelik kısa sürede dalgalanmalara sebeb olabilir.