Doğum günün kutlu olsun Türkiye

Astrolojideki öngörü yöntemlerinden bir tanesi de Solar Return dediğimiz Güneş Dönüşü haritaları üzerinden yapılır. Türkiye'de 29 Ekim 1923 yılında saat 20:30'da Ankara'da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye'nin Güneş'i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer almaktadır. Peki bu seneki Güneş Dönüşü haritamız Türkiye'nin bir senelik süreci hakkında neler söylüyor? İşte ayrıntılar...

Doğum günün kutlu olsun Türkiye

Merhaba Arkadaşlar;
Her sene Güneş aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saate gelmez. Bunun sebebi Dünya'nın şeklinin geoid olmasından kaynaklıdır. Yani kutuplardan baskın ekvatordan şişkince olması. Bir insan doğduğunda veya bir ülke kurulduğunda, Güneş'in bulunduğu derece ve dakika çok önemlidir. Her sene Güneş'in o derece ve dakikaya gelmesine özel haritalar oluşturulur. Bu haritalar sadece 1 sene geçerlidir ve bakılan harita kişinin veya ülkenin o 1 senelik süreçte neler yaşayabileceği bu sayede öngörülür. Benim kişisel danışmanlıklarımda da çok önceliklendirdiğim öngörü yöntemlerinden bir tanesidir. O senenin nasıl bir kalitede geçeceğini harika bir şekilde gösterir bana.

Türkiye'de 29 Ekim 1923 yılında saat 20:30'da Ankara'da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye'nin Güneş'i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer almaktadır. Şimdi 2020 senesinde ise Güneş 5 derece 18 dakikaya 28 Ekim saat 08:44'de gelmiştir. Bu ana göre çıkartılan Güneş Dönüşü haritamız bize Türkiye'de 1 senelik süreçte neler olabileceğine dair ipuçları verecektir.


Güneş dönüşü haritalarında dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlardan ilki hangi burcun bu sene yükselende olduğu ve yöneticisinin nerede olduğudur. İlk adımda bunu tespit ederiz. Sonra Güneş Dönüşü haritasındaki yükselen burcun ana haritada hangi eve düştüğüne bakarız ki bu sayede o sene gündemde ne gibi konuların olacağını öngörebiliriz. Sonra Güneş'in ve Ay'ın konumuna bakarız, bu ikili hangi fazda olduğunu tespit ederiz. Ve yeni haritamızda yer alan önemli açı kalıpları, sabit yıldızlar…vb neler var bunları dikkatlice inceleriz.

Türkiye'nin 2020 – 2021 güneş dönüşü haritasında Yay burcu yükselmekte. Bu da demek oluyor ki 1 senelik süreçte Türkiye gündeminde çok fazla Yay semboliği çalışacak demektir. Nedir Yay burcu? Din, uluslararası seyahatler, askeri tüm konular, medya, üniversiteler, akademik çevre, spor dünyası, uluslar arası ticaret, at yarışları, hipodrom, filozoflar, hacılar, hac ile ilgili her türlü konu, turizm, hukuk, reklam, dış işleri, akademik yayınlar ve konular, ilahiyat fakülteleri, hakimler, savcılar, adalet, göç gibi alanları sembolize etmektedir. Bu konular sık sık gündemimizde yer alacak demektir. Ve yükselenle temsil edilen alanda Güney Ay düğümü bulunmakta. Güney ay düğümü her zaman dikkat etmemiz gereken, bizi kayıplara götürecek olan konuları temsil eder. Yay burcunun gölge yönlerine sene boyunca dikkat edilmesi gerek. Yay burcunun en önemli gölge yönü ise fanatik davranmaktır. Demek ki sene boyunca fanatik çıkışlar, fanatik gösteriler, fanatik çağrılardan uzak durmamız gerek.


Yay burcu; uluslar arası ilişkileri de temsil ettiğinden, 1 sene boyunca diğer ülkelerle kurulan ilişkilerde daha diplomatik ve sorunları çözen bir yerde durmakta önem kazanacaktır. Elbette 1 sene boyunca inançlar, din, farklı mezheplerle ilgili konularda da daha birleştirici, kapsayıcı olmakta önem kazanacaktır. Yine akademik çevre, üniversiteler ile ilgili konular, üniversite sınav sistemleri, hukukla ilgili konularda bir takım revizyonlarında olacağına işaret etmekte. Aynı şekilde askeri konular gündemde olacaktır. Askerliğin süresi, askerliğin şekli gibi konularda da bazı değişikliklere gidilmesi de olası. Yine Yay burcunun sembolize ettiği hukuk ve anayasal konularda da yeni düzenlemelerin olmasını pek tabii beklenen konular arasında yer almaktadır. Yine yay burcu göç olayını temsil ettiğinden dolayı, bu sene ülkemize göç eden kişiler için yeni bir yapılanma ve de yeni göçlerde alabileceğimize işaret edebilir.

Yay burcunun yönetici gezegeni olan Jüpiter ise oğlak burcunda ve haritanın 2. Evinde yer almakta. Jüpiter haritada Plüton ve Satürn ile birlikte durmakta. 2. Evin anlamı; ekonomik koşullar, kazançlar, üretim ve mali konularla ilgilidir. Özellikle Jüpiter ve Plüton’un yan yana olması çok önemli işaretler. Zira Plüton değişim ve dönüşümle ilgilidir. Ülkemiz yeni yaşında ekonomik güç elde etmek adına çok büyük değişimin içinde olacağını göstermekte. Bu değişimin olabilmesi içinde eski sistemlerden ve bakış açılarından kurtulup farklı metotlar deneneceğine işaret etmekte. Belki daha kuralcı, belki daha üretime yönelik, belki eskiden izlenen para politikaların dışına çıkıp farklı metotlar deneneceğine işaret ediyor olabilir. İşin içinde oğlak olduğu için, sanayii yatırımları artabilir. Ama burada vergi ile ilgili düzenlemeler de olabilir.


Yay burcu Türkiye'nin ana haritasında 6. Eve düşmektedir. Politik astrolojiye göre 6. ev; askeri konular, ordu, işçi ve çalışanlar, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, demektir. Tüm bu konularda yeni yapılanmalar, kuralların konması, düzenlemelerin gelmesi beklenmektedir.

Güneş ise bu sene 11. Evde yer almaktadır. Güneş genel olarak amaç duygusu, hedeflenen konular, harekete geçilmesi planlanan nokta gibi düşünebiliriz. 11. Ev ise , Ülkenin müttefikleri, yasama organları, meclis, partiler, sivil toplum kuruluşları, borsa, ulusal hazine, ülkenin amaçları ve hedefleri demektir. Güneş'in 11. Ev olan Bona Fortune yani iyi şans evinde olması harika! Ülkenin bu sene hedef ve amaçlarına ulaşacağına işaret etmektedir. Özellikle bu hedef ve amaç daha ekonomik anlamda olacağına işaret. Yalnız diğer taraftan bu sene ciddi ciddi hukuksal anlamda bir değişik için adımların atılacağı ve bunun içinde gerekli müttefikin rahatlıkla toparlanabileceğini göstermekte.


Ay'ında konumuna baktığımızda, Ay bu sene 29 derece balık burcunda ve 4. Evde yer almakta. 4. Ev genel olarak muhalefeti temsil eder. Bunun yanı sıra yer altı kaynakları, topraklar ile de ilgilidir. 29 derece balık burcunda Scheat isimli bir yıldız bulunmakta. Bu yıldız boğulmalar, intiharlar ve gemi kazaları ile ilgili bir yıldızdır. Bu sene denizler ve sularla ilgili stresli durumlar olabilir. Gemi veya deniz araçları ile ilgili kazalar gibi. Yine gündeme çok gelebilecek intihar durumları söz konusu olabilir. Bir de astrolojik olarak 29. Dereceler anaretik dediğimiz aslında tehlikeli derelerdir. Çünkü 29. Derece bir burcun son derecesidir ve 1 derece sonra aslında yeni bir burca geçecektir. Bu yüzden bir sonlanma ve bitişi gösterir bize. 4. Evde yer aldığından dolayı, muhalefetle ilgili önemli bitişlerin, sonlanmaların, ayrılıkların belki de olabileceğini düşünebiliriz.

Venüs haritanın tepe noktasında ve Terazi burcunda yer almakta 10. Evde. Venüs ise haritanın 6. Evini yani sağlık alanını yönetmekte. Sene boyunca Venüs'ün haritada güzel bir alanda ve güçlü olduğu bir burçta duruyor olması, sağlıkla ilgili kazanılabilecek zaferlere, güzel gelişmelere işaret etmekte.

 

Venüs 21 Kasım'a kadar tahtında İlginizi Çekebilir Venüs 21 Kasım'a kadar tahtında

 

Loading...