Sonbahar Ekinoksunun Astrolojik Etkileri: Dünya ve Türkiye

Ekinoks zamanlarıyla birlikte çıkan gökyüzü haritası ile 6 aylık süreç nasıl geçecek? Güneş tam Terazi burcuna geçtiği dakika, 6 aylık kaderimiz yazılmış oldu. Bu 6 aylık süreçte dikkat etmemiz gereken konular neler olacak? Yönetici gezegenlerin bulunduğu konumlar ile belirli zaman dilimlerinde nasıl bir süreçten geçeceğimizi, Ünlü Astrolog Dinçer Güner değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Sonbahar Ekinoksunun Astrolojik Etkileri: Dünya ve Türkiye

Ekinoks zamanları biz astrologlar için her zaman önemlidir. Ekinoks zamanlarından kastım; Güneş'in Koç ve Terazi'ye geçtiği zamanlardır. Bu geçiş zamanları not eder, o geçiş anının gökyüzü haritasını çıkartır ve sadece altı aylık sürecin nasıl geçeceğine dair analizler yaparız. Bu ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da İngrees haritalar denir.

Giriş haritaları; Koç giriş ya da Terazi giriş haritalarıdır. Güneş bu sene Terazi burcunda 22 Eylül günü saat 15:31'de giriş yaptı ve bu ana göre çıkardığımız gökyüzü haritası; hem bireysel hayatlarımızda, hem Türkiye, hem de Dünya gündeminde 3 aşağı 5 yukarı neler olabileceğini öngörebilmemize yardımcı olacaktır. Aslında Güneş'in tam Terazi burcuna geçtiği dakika ve saniye 6 aylık kaderimiz yazılmış oldu. Her zaman olduğu gibi ana akslar genel tema ve konuların neler olabileceğine dair bilgiler içerirler. Ankara'ya göre çıkartılan doğum haritasında yükselenin (ASC) KOVA olması; ülkenin hareket alanının ne olacağına, ne yapmak istediğine işaret eder. Burada Kova burcu olması; özgürlükleri, insan haklarını, teknolojiyi, icatları, hümanizmi, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostlukları, arkadaşlıkları, internet dünyasını sembolize eder. Demek ki 6 aylık süreçte elimizin altında olacak konular bunlar. Kova burcunun yönetici gezegeni olan Satürn'ün 12'nci Ev'de yer alması ise elimizin altında olacak bu konuların kaderinin ne olacağını gösterir. 12'nci Ev; kısıtlamalar, engeller, kontrol dışı durumlar, kapalı yerler, hastaneler, hapishaneler ile ilgilidir.


Özgürlükle ilgili bazı sınavlar verilebilir ya da stresli durumlar oluşabilir. Özellikle Satürn'ün Oğlak burcunda olması, bazı kuralların getirilebileceğine işaret edebilir. Daha çok kuralların olduğu bir özgürlükten söz edilebilir. Yine aynı şekilde internet kullanımına ilişkin kurallar gelebilir. Derneklerle ilgili yeni kurallar söz konusu olabilir. Bu dönem; farklı, değişik, marjinal kişilerin ön planda olacağı bir zaman dilimidir. Fakat bu marjinal ve farklı, değişik kişilerin; kendilerini ifade ederken, konuşurken, yazarken kullandıkları kelimelere çok dikkat etmeleri gerek. Tabii Satürn burada hem geri harekette, ayrıca hem Plüton (12'nci Ev) ile, hem de Mars (2'nci Ev) ile de sert bir kontağı var. Bunların hepsini değerlendirecek olursak, bu 6 aylık süreçte ekonomik anlamda birtakım önlemlerin alınabileceğini düşünebiliriz. Ekonomik anlamda toparlanmayı, güç kazanmayı, bazı yöntem ve hamlelerde değişimler olmasını da bekleyebiliriz. Birçok göstergenin 12'nci evde yer alması, bu 6 aylık süreçte özellikle salgın hastalıklar (koronavirüs) konusunda da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Yeni birtakım kurallar, kısıtlamalar ya da daha ciddi tedbirlerin alınabileceğini düşünebiliriz. Kova burcu Türkiye haritasında ise 8'inci evde yer alıyor. 8'inci Ev ise dünya astrolojisine göre vergiler-borçlar-krediler, faizler, cinayetler ve ölümlerle ilgilidir. Ki haritada Güneş de 8'inci Ev'de yer alıyor. Bu da önemli ekonomik hamlelere işaret ediyor. Özellikle Merkür–Mars ve Satürn arasındaki açı kalıbı; hızlı aksiyonlara, çok hızlı alınabilecek kararlara işaret ediyor.


Fakat hem Mars, hem de Satürn'ün geri harekette oluşu; alınabilecek kararların uzunca bir süre uygulanmayacağına işaret ediyor. Bu kararlar daha çok ekonomik anlamda güçlenmek, yapılanmak adına olabilir. Bu yapılanmalar; özellikle vergiler ve faiz oranları ile ilgili olabilir. Aslında harita buram buram ekonomi ve finans kokuyor. 6 aylık dönemde ciddi ekonomik hamleler, yaptırım gücü yüksek atılımlar olacağını düşünebiliriz. Ekonomik olarak ciddi bir değişim, dönüşüm süreci geçirebiliriz. Ay'ı incelediğimizde ise; 10. Ev'de ve Yay burcunda duruyor ve Antares sabit yıldızı ile birlikte yer alıyor. Antares, kraliyet yıldızlarından biridir. Kraliyet yıldızları çok büyük başarılar ve zenginlik vaat eder. Ve savaşla ilgili bir yıldızdır. Fakat kraliyet yıldızları –ki bunlar 4 tanedir- bir anlaşma ile çalışır. Vaat ettiği başarının olabilmesi için yıldızın temsil ettiği konuları yerine getirmek gerekir. Antares yıldızının anlaşması ise, aşırılıklardan kaçınmaktır. Eğer ki düşünmeden, dürtüsel hareket edilmez ve aşırılıklara kaçılmazsa; çok büyük, devasa başarılar vaat eder. Bu başarı genel olarak askeri alanda da olabilir. Bu 6 aylık süreçte askeri alanda ciddi hareketlilik söz konusu olabilir. Savaşa dair işaretler söz konusu olabilir ya da en azından böyle bir atmosfer oluşabilir. Fakat haritanın genelinde Mars-Satürn ve Merkür'ün öncü burçlarda olmasından dolayı; bu atmosferin uzun sürmeyeceğini, saman alevi gibi birden başlayıp biteceğini söyleyebiliriz.

Sevgiler…